Ismlar Manosi SH harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar UchunChiroyli Ismlar
Ismlar Manosi SH harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300
090
Ismlar Manosi SH harfiga Ismlar Manosi SH harfiga: Shabada (a.i., qbmj-engil, mayin shamol, tong shamoli, ya’ni muloyim, yumshoq tabiatli qiz.
Ismlar Manosi CH harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar UchunChiroyli Ismlar
Ismlar Manosi CH harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300
071
Ismlar Manosi CH harfiga Ismlar Manosi CH harfiga: Chavkar (o‘z.) – chavkar otdek chaqqon, ba- quvvat yigit bo‘lsin yoki yilqilari mo‘l, boy-badav- lat bo‘lsin.
Ismlar Manosi X harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar UchunChiroyli Ismlar
Ismlar Manosi X harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300
049
Ismlar Manosi X harfiga Ismlar Manosi X harfiga: Xabbob (ar.) – tez yuruvchi; yaxshilik uchun shoshiluvchi. Xabir (ar.) – aynan: xabar beruvchi, biluvchi;
Ismlar Manosi F harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar UchunChiroyli Ismlar
Ismlar Manosi F harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300
085
Ismlar Manosi F harfiga Ismlar Manosi F harfiga: Favvoz (ar.) – najot topuvchi, g‘alaba qozonuvchi. Favvoza (ar.) – «Favvoz»ning muannas shakli.
Ismlar Manosi U harfigaChiroyli Ismlar
Ismlar Manosi U harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300
062
Ismlar Manosi U harfiga Ismlar Manosi U harfiga: Ubay (ar.) – qadimgi arabcha ism, ma’nosi noma’lum, ehtimol «Abiyy» («Uyatchan, hayoli») ismining
Ismlar Manosi T harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar UchunChiroyli Ismlar
Ismlar Manosi T harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300
040
Ismlar Manosi T harfiga Ismlar Manosi T harfiga: Tabassum (a.i., ar.) – hayotidan shod, xursand bo‘lib yursin yoki tabassumli, ochiq chehrali, kulib turuvchi qiz.
Ismlar Manosi S harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar UchunChiroyli Ismlar
Ismlar Manosi S harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300
060
Ismlar Manosi S harfiga Ismlar Manosi S harfiga: Sabboh (ar.) – erta uyg‘onuvchi, barvaqt turuvchi yoki chiroyli, ko‘rkam. Sabboha (ar.) –
Ismlar Manosi R harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar UchunChiroyli Ismlar
Ismlar Manosi R harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300
093
Ismlar Manosi R harfiga Ismlar Manosi R harfiga: Rabbimqul (ar.-o‘z.) – Allohning quli, bandasi. Rabbiniso (a.i., ar.) – Alloh bergan, ato qilgan qiz.
Ismlar Manosi P harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar UchunChiroyli Ismlar
Ismlar Manosi P harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300
034
Ismlar Manosi P harfiga Ismlar Manosi P harfiga: Payvasta (a.i., ft.) – bog‘langan, ulangan, mustahkam yoki chiroyli, ko‘rkam. Paydo (ft.) –
Ismlar Manosi O harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar UchunChiroyli Ismlar
Ismlar Manosi O harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300
027
Ismlar Manosi O harfiga Ismlar Manosi O harfiga: Obid // Obidjon (ar.) – toat-ibodat qiluvchi, taqvodor. Obida (a.i., ar.) –