Ismlar Manosi F harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300

Ismlar Manosi F harfiga Ismlar Manosi F harfiga: Favvoz (ar.) – najot topuvchi, g‘alaba qozonuvchi. Favvoza (ar.) – «Favvoz»ning muannas shakli. Fazlixon (a.i.,ar.-o‘z.) – yuksak, ulug‘vor qiz yoki mehribon, himmatli, oliyhimmat qiz. Fazlihaq (ar.) – Haq, ya’ni Allohning himmati, muruvvati, ehsoni. Fazolat, Fazolat (a.i., ar.) – o‘ta hurmat va e’zozga sazovor qiz. Faiz (ar.) – … Ismlar Manosi F harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300ni o’qishda davom eting.