Ismlar Manosi S harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300

Ismlar Manosi S harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Chiroyli Ismlar

Ismlar Manosi S harfiga

Ismlar Manosi S harfiga: Sabboh (ar.) – erta uyg‘onuvchi, barvaqt turuvchi yoki chiroyli, ko‘rkam.

Sabboha (ar.) – «Sabboh»ning muannas shakli.

Sabina (a.i., ar.) – qadrli, qimmatli, suyukli.

Sabiya (a.i., ar.) – kichik, kenja qiz.

Sabiqa (a.i., ar.) – tilla, oltin; qimmatli, qadrli, aziz yoki qar. Sabina.

Sabih (ar.) – chiroyli, kelishgan, xushsurat.

Sabiha (ar.) – «Sabih»ning muannas shakli.

Sabo (a.i., ar.) – tong eli, shabadasi; yoqimli, muloyim yoki sahar paytida tug‘ilgan bola. SHakllari: Sabojon, Saboxon.

Sabotxon (a.i., ar.) – mustahkam, sabotli, matonatli.

Sabohat (a.i., ar.) – ko‘rkamlik, go‘zallik, malohat; oy yuzli go‘zal; erta tongda turuvchi.

Sabohiddin (ar.) – aynan; din tonggi; dinning nuri, yog‘dusi, ziyosi.

Sabri (a.i., ar.) – chidamli, tuzimli, sabrtoqatli. Qar.: Sabriddin.

Sabriddin (ar.) – dinning sabr-toqatli, chidamli kishisi.

Bu Qiziq: Ismlar Manosi R harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300

Sabriya (a.i., ar.) – sabr-toqatli, matonatli qiz.

Sabrli (a.i., ar.-o‘z.) – chidamli, tuzimli bola.

Sabura (a.i., ar.) – o‘ta chidamli, sabr-toqatli.

Savda (a.i., ar.) – qorachadan kelgan qiz.

Saviya (a.i., ar.) – daraja, pog‘ona; tenglik; yuksaklik.

Savlatbek (ar.-o‘z.) – savlatli, kelishgan yigit bo‘lsin.

Savlatxon (a.i., ar.-o‘z.) – savlatli, ulug‘vor; go‘zal ko‘rinishli.

Savr (ar.) – SHamsiya (quyosh) yil hisobining 2-oyi (aprel) – savr oyida tug‘ilgan bola.

Savriddin (ar.) – dinning kelishgan, xushqomat, ko‘rkam kishisi.

Savrin // Savrinjon (ar.) – Savriddin ismining eq. shakli.

Savron (ar.) – SHamsiya yil hisobining 2-oyi (aprel) – savr oyida tug‘ilgan bola. SHakllari: Savronboy, Savronjon.

Savsan (a.i., ft.) – savsan (liliya) gulidek zebo qiz.

Savsar (a.i., o‘z.) – suvsardek (suvsar mo‘ynasidek) chiroyli, qimmatli qiz.

Savur (ar.) – eroncha quyosh yili hisobining 2-oyi – savr (aprel) oyida tug‘ilgan bola.

Ismlar Manosi S harfiga: Savura (ar.) – savr oyi (aprel)da tug‘ilgan qiz.

Sada (o‘z.) – sada (qayrag‘och) dek mustahkam, chidamli. SHakllari: Sadaboy, Sadagul, Sadaxon.

Sadaddin // Sadiddin (ar.) – dinning to‘g‘riligi; diniy adolat, dinning yutug‘i, ustunligi yoki dinning haqgo‘y, adolatli kishisi.

Sadan (ar.) – Sadriddin ismining eq. shakli.

Sadar (ar.) – to‘g‘rilik, adolat; munosabat, maqsad.

Sadat (ar.) – Saidlar, aslzodalar avlodiga mansub bola. Qar.: Sayid.

Sadaf (a.i., ar.) – tishli tug‘ilgan bola; sadafdek tish bilan tug‘ilgan yoki sadafdek bebaho, qimmatli qiz.

Sadaxon (a.i., o‘z.) – sadaqayrag‘ochdek mahkam, umri uzoq qiz.

Sadbar (a.i., ft.) – aynan: yuz barg, yuz yaproq qizil guldek zebo qiz.

Sadbargniso (a.i., ft.-ar.) – qizil guldek chiroyli ayol.

Sadiboy (ar.-o‘z.) – sodda, pokiza.

Sadid (ar.) – mahkam, mustahkam, irodali.

Sadida (a.i., ar.) – mahkam, mustahkam irodali qiz; layoqatli, maqbul.

Sadiddin (ar.) – dinni qo‘riqlovchi, dinni muhofaza, himoya qiluvchi.

Sadisa, Sadica (a.i., ar.) – oiladagi oltinchi farzand.

Sado, Sado (ar.) – tovush, sas, ovoz. Eht.: Sada (qar.) yoki Sadorat (qar.).

Sadod, Sadod (ar.) – adolatli, haqgo‘y, to‘g‘ri fikrli; aqlli ezgulik tarafdori.

Sadomat, Sadomat (ar.) – zarbali, savlatli; qudratli, bahodir.

Sadorat, Sadorat (a.i., ar.) – yuqorida. to‘rda o‘tiruvchi, faxrli o‘rin egasi, rais.

Sadoqat, Sadoqat (a.i., ar.) – vafodor, sodiq, chin, samimiy do‘st.

Sadr, Sadr (ar.) – baland martabali, mansabdor; boshliqdiniy rahnamo.

Sadrali, Sadrali (ar.) – Ali ulug‘ rahnamodir.

Sadrjon, Sadrjon (ar.-ft.) – ulug‘ martabali va jondek aziz, suyukli bola.

Sadriddin, Sadriddin (ar.) – dinning baland martabali, mansabdor kishisi, diniy boshliq, rahnamo.

Sadrijahon, Sadrijahon (ar.-ft.) – dunyoni boshqaruvchi. Bu nom XII – XIV asrlarda Samarqand va Buxoroda diniy mansabdorlar va fuqaroni boshqaruvchilarning faxriy unvoni bo‘lgan.

Sadriislom II Sadrislom, Sadriislom (ar.) – islom dinining peshqadami, rahnamosi, boshlig‘i.

Sadriya, Sadriya (a.i., ar.) – baland martabalar egasi.

Sadrulla, Sadrulla (ar.) – Allohning muruvvati, ehsoni yoki Allohning xizmatchisi, Alloh yo‘liga boshlovchi.

Sayohat, Sayohat (a.i., ar.) – sayohat paytida yoki qarindoshlardan birortasi sayohatda bo‘lgan paytda tug‘ilgan bola.

Sajaraxon, Sajaraxon (a.i., ar.-o‘z.) – nasl-nasab, avlodining davomi (davomchisi) bo‘lgan qiz.

Sajiya, Sajiya (a.i., ar.) – tug‘ma xususiyat, tug‘ma siyratli, yaxshi xulqli, odobli qiz.

Said, Said (ar.) – baxtli, saodatli, omadli yoki tolei baland, o‘suvchi, yuksaluvchi. SHakllari: Saidboy, Saidjon, Saidxon.

Saida, Saida (a.i., ar.) – baxtli, saodatmand qiz. SHakllari: Saidabibi, Saidaxon, Saidabonu.

Saidabbos, Saidabbos (ar.) – baxtli, saodatli, omadli, kuchli, qudratli bo‘lsin.

Saidabror, Saidabror (ar.) – qar. Said va Abror.

Saidazim, Saidazim (ar.) – ulug‘, ulkan baxt yoxud Azim (Alloh) bergan baxt, saodat.

Saidakbar, Saidakbar (ar.) – baxt-saodatli bo‘lsin, Alloh katta gunohlardan asrasin.

Saidakram, Saidakram (ar.) – qar. Said va Akram.

Saidali, Saidali (ar.) – Ali tuhfa qilgan baxt, Alining muruvvati, ehsoni yoki ulkan, ulug‘ baxt sohibi.

Saidamin, Saidamin (ar.) – qar. Said va Amin.

Saidamir, Saidamir (ar.) – qar. Said va Amir.

Saidanvar, Saidanvar (ar.) – baxt, saodat nuri yoki qar. Said va Anvar.

Saidafzal, Saidafzal (ar.) – qar. Said va Afzal. Ismlar Manosi S harfiga

Saida’lo, Saida’lo (ar.) – ulkan, tengsiz baxt yoki qar. Said va A’po.

Saidahmad, Saidahmad (ar.) -AhmadMuhammad (s.a.v.) bergan baxt, saodat yoki Muhammadning hurmatiga sazovor bola.

Saidahror, Saidahror (ar.) – Said va Ahror (Xo‘ja Ahror) bergan baxt, saodat, Ahrorning muruvvati, ehsoni.

Saidbadr, Saidbadr (ar.) – qar. Said va Badr.

Saidbahrom, Saidbahrom (ar.-ft.) – qar. Said va Bahrom.

Saidbergan, Saidbergan (ar.-o‘z.) – Alloh bergan baxt, saodat yoki baxtli, tolei baland qilib berilgan bola.

Saidberdi, Saidberdi (ar.-o‘z.) – Alloh baxt, saodat, ya’ni farzand (o‘g‘il) berdi.

Saidbibi, Saidbibi (a.i., ar.-hind.) – baxtli hamda baland martabali qiz.

Saidbilol, Saidbilol (ar.) – qar. Said va Bilol yoki tolei yangi oydek yorqin, porloq bola.

Saidboqi, Saidboqi (ar.) – abadiy, mangu baxt sohibi yoki qar. Said va Boqi.

Saidburxon, Saidburhon (ar.) – qar. Said va Burhon.

Saidvali, Saidvali (ar.) – Valiy (Aploh) bergan baxt, saodat yoki qar. Said va Vali.

Saidvaqqos, Saidvaqqos (ar.) – qar. Said va Vaqqos.

Saiddono, Saiddono (ar.-ft.) – baxtli hamda aqlli, zukko bola.

Saidyor, Saidyor (ar.-ft.) – baxtu omad yor bo‘lgan bola.

Saidyoqub, Saidyoqub (ar. > qad.yah.) – YOqub (YA’qub) payg‘ambar bergan baxt, saodat yoki qar. Said va YOqub.

Saidjabbor, Saidjabbor (ar.) – Jabbor, ya’ni (Alloh) baxsh etgan saodat, baxt.

Saidjalol, Saidjalol (ar.) – ulkan, ulug‘ baxt sohibi; tolei baland bola.

Saidjamil, Saidjamil (ar.) – baxt-saodatli, kelishgan, chiroyli o‘g‘il.

Saidjamol, Saidjamol (ar.) – baxt-saodatli va zebo, sohibjamol o‘g‘il.

Saidjahon, Saidjahon (ar.-ft.) – bir olam baxt, saodat sohibi.

Saidibrohim, Saidibrohim (ar. + qad.yah) – Ibrohim (alayhissalom) ato qilgan baxt, saodat yoki baxtli bolani Ibrohim (alayhissalom) o‘z panohida asrasin.

Saididdin, Saididdin (ar.) – din ato qilgan baxt yoki dinning rahnamosi, din yo‘liga boshlovchi.

Saidislom, Saidislom (ar.) – qar. Said va Islom.

Saidkamol, Saidkamol (ar.) – mukammal baxt sohibi yoki qar. Said va Kamol.

Saidkarim, Saidkarim (ar.) – Karim (Alloh) bergan baxt, saodat yoki baxtli-saodatli hamda saxiy, saxovatli bola.

Saidkomil, Saidkomil (ar.) – mukammal, baxtu saodat sohibi yoki komil – Muhammad (s.a.v.) ato qilgan baxt, omad.

Saidmalik, Saidmalik (ar.) – baxtli, saodatli bo‘lsin, Alloh uchun xizmat qilsin.

Saidmaqsud, Saidmaqsud (ar.) – orziqib kutilgan, istalgan bola baxtli, saodatli bo‘lsin.

Saidmahmud, Saidmahmud (ar.) – baxtli hamda maqtovga sazovor bola yoki Muhammad (s.a.v.) ato qilgan saodat, baxt.

Saidmirza, Saidmirza (ar.-ft.) – baxtli hamda o‘qimishli, kelishgan, mirzo yigit bo‘lsin.

Saidmurod, Saidmurod (ar.) – murodimiz, orzumiz bo‘lgan bola baxtli bo‘lsin yoki baxtli bo‘lib murod-maqsadiga etsin, yoxud saodatga erishuvchi bola.

Saidmuso, Saidmuso (ar. > qad.yah) – Muso (alayhissalom) ato qilgan baxt yoki qar. Said va Muso.

Saidmuxtor, Saidmuxtor (ar.) – qar. Said va Muxtor.

Saidmuhammad, Saidmuhammad (ar.) – Muhammad (s.a.v.) ato qilgan baxt-saodat yoki qar. Sayidmuhammad.

Saidnabi, Saidnabi (ar.) – Nabi – Muhammad (s.a.v.) ato qilgan baxt-saodat.

Saidniso, Saidniso (a.i., ar.) – ayollarning eng omadlisi, baxtlisi.

Saidnur, Saidnur (ar.) – Nur – Muhammad (s.a.v.) bergan baxt-saodat.

Saidolim, Saidolim (ar.) – baxtli, dono bola va bilimdon yoki qar. Said va Olim.

Saidomon, Saidomon (ar.) – baxtli, saodatmand yigit omon-eson bo‘lsin.

Saidorif, Saidorif (ar.) – baxtli, saodatmand va bilimdon olim.

Ismlar Manosi S harfiga: Saidoxun, Saidoxun (ar.-ft.) – qar. Said va Oxun.

Saidposhsha, Saidposhsha (ar.-ft.) – baxtli, saodatli va ulug‘ martaba egasi.

Saidrasul, Saidrasul (ar.) – rasul (payg‘ambar) bergan baxt, saodat yoki baxtli bo‘lib, payg‘ambar – Muhammad (s.a.v.) qo‘llab yursin.

Saidrahim, Saidrahim (ar.) – Rahim, ya’ni Alloh bergan baxt-saodat yoki baxtli hamda muruvvatli bola.

Saidrahmon, Saidrahmon (ar.) – Rahmon, ya’ni Alloh bergan baxt-saodat.

Saidrizo, Saidrizo (ar.) – qar. Said va Rizo yoki Alloh siylagan baxtli, saodatmand bola.

Saidtilla, Saidtilla (ar.-ft.) – tilladek qimmatli, qadrli bola baxtli bo‘lsin.

Saidtoji, Saidtoji (ar.-ft.) – toj (xol yoki nishon) bilan tug‘ilgan baxtli bola yoki xosiyatli xol bilan tug‘ilgan bola.

Saidfozil, Saidfozil (ar.) – baxtli hamda e’zozga sazovor bola.

Saidqayum, Saidqayum (ar.) – Qayyum, ya’ni Alloh bergan baxt-saodat.

Saidqosim, Saidqosim (ar.) – Qosim, ya’ni Alloh bergan baxt-saodat.

Saidg‘ani, Saidg’ani (ar.) – G‘ani, ya’ni Alloh bergan saodat yoki baxtli-saodatli va boy-badavlat bo‘lsin.

Saidg‘ozi, Saidg’ozi (ar.) – dinning baxtiyor jangchisi, himoyachisi.

Saydi, Saydi (ar.) – Saydi so‘zi bilan boshlangan qo‘shma ismlarning (Saydimomo, Saydiniso, Saydirasul)eq. shakli.

Sayyod, Sayyod (ar.) – ovchi.

Sayyoda, Sayyoda (a.i., ar.) – ovchi qiz.

Sayyodaxon, Sayyodaxon (a.i., ar.-o‘z.) – baland martabali ovchi, ovchilarning a’losi.

Sayyor, Sayyor (ar.) – sayr qiluvchi, kezuvchi, sayohatchi; tezkor yoki istiqboli yorqin.

Sayyora, Sayyora (a.i., ar.) – tez harakat qiluvchi yulduz; Sayyora planetasi yoki tolei baland.

Sayyoh, Sayyoh (ar.) – sayr qiluvchi, olamni kezuvchi.

Sayyohiddin, Sayyohiddin (ar.) – din yo‘lidan yuruvchi.

Sayid, Sayid // Sayyid, Sayyid (ar.) –aynan: xo‘ja, ega; boshliq, rahbar. Bu so‘z Muhammad payg‘ambarning sifatlari («Sayyidul mursalin» – «Payg‘ambarlar-

ning eng afzali») va avlodlarining faxriy unvoni sanaladi; aslzoda, zodagon. SHakllari: Sayidboy, Sayidbek, Sayidjon.

Sayida, Sayida (a.i., ar.) – sayidlar, aslzodalar naslidan bo‘lgan qiz.

Sayidali, Sayidali (ar.) – Ali sarkor, boshliqdir yoki qar. Sayid va Ali.

Ismlar Manosi S harfiga: Sayidamin, Sayidamin (ar.) – qar. Sayid va Amin.

Sayidamir, Sayidamir (ar.) – qar. Sayid va Amir.

Sayidasqar, Sayidasqar (ar.) – qar. Sayid va Asqar.

Sayidafzal, Sayidafzal (ar.) – qar. Sayid va Afzal.

Sayidahmad, Sayidahmad (ar.) – Muhammad yo‘lboshchidir, sarkordir yoki qar. Sayid va Ahmad.

Sayidbek, Sayidbek (ar.-o‘z.) – aslzoda, beklar nasliga mansub bola.

Sayidbeka, Sayidbeka (a.i., ar.-o‘z.) -aslzodalar, avliyolar nasliga mansub qiz.

Sayidberdi, Sayidberdi (a.i., ar.-o‘z.) – avliyo, sig‘inilgan muqaddas qadamjodan so‘rab, tilab olingan bola; avliyo ato qilgan bola.

Sayidbibi, Sayidbibi (a.i., ar.-hind.) – aslzodalar nasliga mansub bo‘lgan baland martabali qiz.

Sayidbilol, Sayidbilol (ar.) – qar. Sayid va Bilol.

Sayidburhon, Sayidburhon (ar.) – qar. Sayid va Burhon.

Sayidvali, Sayidvali (ar.) – qar. Sayid va Vali.

Sayiddin, Sayiddin (a.i., ar.) – din yo‘liga boshlovchi boshliq.

Sayidjabbor, Sayidjabbor (ar.) – Jabbor, ya’ni Allohning xizmatchisi, diniy rahnamosi.

Sayidjalol, Sayidjalol (ar.) – muqaddas avliyo, diniy peshvo yoki qar. Sayid va Jalol.

Sayidjamol, Sayidjamol (ar.) – aslzodalar nasliga mansub go‘zal bola.

Sayidzoda, Sayidzoda (ar.-ft.) – aslzodalar, xo‘jalar farzandi, payg‘ambar avlodiga mansub bola.

Sayidikrom, Sayidikrom (ar.) – qar. Sayid va Ikrom.

Sayidislom, Sayidislom (ar.) – shariatning (islomning) rahnamosi, peshvosi; islom yo‘liga boshlovchi.

Sayidkamol, Sayidkamol (ar.) – etuk, bilimdon eshon, xo‘ja yoki qar. Sayid va Kamol.

Sayidkarim, Sayidkarim (ar.) – Karim, ya’ni Allohning aslzoda bandasi.

Sayidkeldi, Sayidkeldi (ar.-o‘z.) – aslzoda o‘g‘il dunyoga keldi.

Sayidkomil, Sayidkomil (ar.) – etuk, bilimdon, eshon, avliyo, diniy peshvo.

Sayidlatif, Sayidlatif (ar.) – aslzodalar naslining ko‘rkam, muloyim farzandi.

Sayidmahmud, Sayidmahmud (ar.) – avliyo, aslzodalarning maqtalgan, maqtovga sazovor farzandi.

Sayidmirza, Sayidmirza (ar.-ft.) – qar. Sayid va Mirza.

Sayidmurod, Sayidmurod (ar.) – aslzodalar naslining farzandi ulg‘ayib murod-maqsadiga etsin.

Sayidmuhammad, Sayidmuhammad (ar.) – qar. Sayid va Muhammad.

Sayidnazar, Sayidnazar (ar.) – aziz avliyolar muruvvati, e’tibori (nazari) tufayli erishilgan bola.

Sayidnazir, Sayidnazir (ar.) – qar. Sayid va Nazir.

Sayidnasim, Sayidnasim (ar.) – qar. Sayid va Nasim.

Ismlar Manosi S harfiga: Sayidnafas, Sayidnafas (ar.) – aziz avliyolar qudrati (nafasi) tufayli erishilgan bola.

Sayidniyoz, Sayidniyoz (ar.-ft.) – aziz avliyo (eshon)dan so‘rab, iltijo qilib olingan bola yoki aziz avliyolarning tuhfasi, ehsoni va so‘rab, tilab olingan aslzodalar avlodiga mansub bola.

Sayidniso, Sayidniso (a.i., ar.) – aslzodalar (xo‘jalar) nasliga mansub bo‘lgan qiz.

Sayidnur, Sayidnur (ar.) – qar. Sayid va Nur.

Sayidolim, Sayidolim (ar.) – aslzodalar nasliga mansub bola donishmand, olim bo‘lsin.

Sayidomon, Sayidomon (ar.) – aslzodalar nasliga mansub o‘g‘il sog‘-omon ulg‘aysin.

Sayidorif, Sayidorif (ar.) – aslzodalar nasliga mansub bola bilimdon, mutafakkir bo‘lsin.

Sayidrahim, Sayidrahim (a.i., ar.) – aslzodalar nasliga mansub bola mehribon, muruvvatli bo‘lsin yoki qar. Sayid va Rahim.

Sayidunnos // Sayyidunnos, Sayidunnos (ar.) – dunyo va oxiratda odamlarning sayyidi, eng sharaflisi, insonlar orasidagi eng yuqori martaba sohibi bo‘lgan Muhammad (s.a.v.)ning ummati.

Sayidyunus, Sayidyunus (ar.-qad.yah.) – qar. Sayid va YUnus.

Sayidyax’yo, Sayidyax’yo (ar.-qad.yah.) – qar. Sayid va YAhyo.

Sayidya’qub, Sayidya’qub (ar.-qad.yah.) – qar. Sayid va YA’qub.

Sayido‘roz, Sayido’roz (ar.-o‘z.) – aslzodalar naslidan bo‘lgan baxtli bola.

Sayidqilich, Sayidqilich (ar.-o‘z.) – ulug‘lar, aslzodalar nasliga mansub qilichdek o‘tkir, mustahkam bola.

Sayidqosim, Sayidqosim (ar.) – qar. Sayid va Qosim.

Sayidqurbon, Sayidqurbon (ar.) – qurbon oyida tug‘ilgan aslzoda yoki aziz avliyolarga nazr qilingan bola.

Sayidg‘ani, Sayidg’ani (ar.) – aslzodalar nasliga mansub o‘g‘il boy badavlat bo‘lsin yoki qar. Sayid va G‘ani.

Sayidg‘ozi, Sayidg‘ozi (ar.) – qar. Sayid va G‘ozi.

Ismlar Manosi S harfiga: Sayidhabib, Sayidhabib (ar.) – qar. Sayid va Habib.

Sayidhasan, Sayidhasan (ar.) – qar. Sayid va Hasan.

Sayidhoji, Sayidhoji (ar.) – qar. Sayid va Hoji.

Sayidhusayn, Sayidhusayn (ar.) – qar. Sayid va Husayn.

Sayil, Sayil (o‘z.) – saylu tomosha, bayram kuni tug‘ilgan qiz yoki Sail (ar.) – tilamchi, gado, ya’ni tilanib, iltijo qilib olingan bola. SHakllari: Sayilboy, Sayiljon, Sayilxon.

Sayim, Sayim (ar.) – ro‘za tutuvchi, ro‘zador.

Sayima, Sayima (a.i., ar.) – ro‘za tutuvchi qiz, xudojo‘y qiz.

Sayina, Sayina (a.i., ar.) – mahkam, mustahkam, ya’ni uzoq umrli.

Saymiddin, Saymiddin (ar.) – dinning mohir, chaqqon farzandi.

Sayram, Sayram (o‘z.) – siyrak, tengsiz, bebaho yoki sayru tomosha, bayram yoxud Sayram joy nomiga nisbat berilgan ism. SHakllari: Sayramboy, Sayramoy, Sayramxon, Sayrambibi.

Sayramali, Sayramali (o‘z.-ar.) – qar. Sayram va Ali.

Sayri, Sayri (a.i., ar.) – sayr qilish, huzur-halovat qilish, rohatlanish. SHakllari: Sayribibi, Sayrixon.

Sayriddin, Sayriddin (ar.) – dinning huzuri, sayru tomoshasi yoki dinning huzur-halovatda yashovchi kishisi.

Sayriniso, Sayriniso (a.i., ar.) – sayr etuvchi, huzur-halovatda yashaydigan ayol.

Sayfi, Sayfi (ar.) – tanlangan, saylab olingan; omadli yoki qilich, shamshir. Asli: Sayfiddin, Sayfulla.

Sayfiddin, Sayfiddin (ar.) – din qilichi; dinning kuchi, qudrati.

Sayfiniso, Sayfiniso (ar.) – ayollarning jasuri, mustahkami. Ismlar Manosi S harfiga

Sayfixo‘ja, Sayfixo’ja (ar.) – xo‘jalar nasliga mansub qilichdek mahkam, o‘tkir bola yoki xo‘jalarning posboni,xaloskori.

Sayfiya, Sayfiya (a.i., ar.) – bog‘ hovlida tug‘ilgan qiz yoki qar. Sayfi.

Sayfiyazdon, Sayfiyazdon(ar.-ft.) – Tangrining qilichi, shamshiri yoki Allohning qilichdek o‘tkir, mahkam bandasi.

Sayfulla, Sayfulla (ar.) – Allohning qilichi. Bu nom Muhammad (s.a.v.)ning sifati bo‘lgan.

Sayfulislom, Sayfulislom (ar.) – islom qilichi; islomning kuchi, qudrati.

Sayfulmalik, Sayfulmalik (ar.) – shohning, podshohning qilichi; qudrati.

Sayfulmulk, Sayfulmulk (ar.) – podshohning, hukmronning qilichi, qudrati.

Sayxon, Sayxon (ar.-o‘z.) – yaxshi, maqbul, arziydigan. Eht.: Sayidxon.

Sayxuna, Sayxuna (a.i., ar.) – umri Sayxun daryosidek to‘liq va tinimsiz bo‘lsin.

Sayqal, Sayqal (ar.) – ko‘rkam, chiroyli, kelishgan.

Sayg‘aq, Sayg’aq (o‘z.) – sayg‘oqdek epchil, mustahkam, uzoq umrli bo‘lsin.

Sakboy, Sakboy (ft.) – hushyor, ziyrak bola.

Sakina // Sokina, Sakina (a.i., ar.) – qar. Sokina.

Sakit // Sokit, Sakit (ar.) – bosiq, osoyishta; mo‘min-qobil bola.

Sakiya, Sakiya (a.i., ft.) – hushyor, ziyrak qiz yoki saklarga mansub qiz, saklar farzandi.

Sakkiz // Sakkizboy, Sakkiz (o‘z.) – oiladagi sakkizinchi o‘g‘il, sakkizinchi farzand.

Sakkizxon, Sakkizxon (a.i., o‘z.) – oiladagi sakkizinchi farzand. Ismlar Manosi S harfiga

Sakson, Sakson (o‘z.) – otasi sakson yoshligida tug‘ilgan o‘g‘il yoki bola ulg‘ayib saksonga kirsin. SHakllari: Saksonboy, Saksonmirza.

Saksonmurod, Saksonmurod (o‘z.-ar.) – otasi sakson yoshligida tug‘ilgan o‘g‘il ulg‘ayib murod-maqsadiga etsin yoki otasi sakson yoshligida erishilgan orzu, umid.

Saktosh, Saktosh (ft.-o‘z.) – jasur, ziyrak bola toshdek mustahkam bo‘lsin, yoki SakSag (it) yilida tug‘ilgan toshdek mustahkam bola.

Salavot, Salavot (ar.) – maqtov, olqish, shukrona; Allohning muruvvati, yaxshiligi.

Salavatulla, Salavatulla (ar.) – Allohning muruvvati, yaxshiligi; ehsoni yoki Allohga shukronalar bo‘lsin.

Salim, Salim (ar.) – sog‘lom, eson-omon yashovchi, umri uzoq yoki soddadil, samimiy, dilkash. SHakllari: Salimboy, Salimbek, Salimjon, Salimxon.

Salima, Salima (a.i., ar.) – sog‘lom, umri uzoq qiz yoki samimiy, dilkash, vafodor qiz; yaxshi naslga mansub qiz.

Salimiddin, Salimiddin (ar.) – dinning sog‘lom bolasi yoki dinning soddadil, samimiy kishisi.

Saliqa, Saliqa (a.i., ar.) – tabiat, zavq, istak yoki ma’lum maqsad yo‘lidan boruvchi, maqsad tomon intiluvchi.

Salmon, Salmon (ar.) – beozor, yuvvosh, muloyim; tinch, osoyishta yoki sog‘u salomat, behbud. SHakllari: Salmonboy, Salmonmirza, Salmonqul.

Salmonqul, Salmonqul (ar.-o‘z.) – Allohning yuvosh, mo‘min-qobil bandasi.

Salobat, Salobat (a.i., ar.) – ulug‘lik, mahobatli; ko‘rkam; mustahkam.

Salobatxon, Salobatxon (a.i., ar.-o‘z.) – qar. Salobat (Salomatxon).

Salovat, Saiovat (ar.) – qar. Salavot.

Salom, Salom (ar.) – tinchlik, sog‘lik, omonlik. Asli: Abdusalom yoki Salom so‘zi bilan boshlanadigan qo‘shma ismlarning eq. SHakli: Solomulla va b.

Ismlar Manosi S harfiga: Salomat, Salomat (ar.) – tinchlik, osoyishtalik, eson-omonlik.

Salomxon, Salomxon (a.i., ar.-o‘z.) – sog‘u salomat ulg‘ayib baland martaba va hurmatga sazovor bo‘lsin.

Salor, Salor (ar.) – boshchi, yo‘lboshchi, sarkarda.

Saloh, Saloh (ar.) – rost, to‘g‘ri, halol; haqgo‘y. Asli: Salomiddin.

Salohiddin, Salohiddin (ar.) – dinning yaxshiligi, ezguligi; din baxsh etuvchi iqbol, saodat yoki dinning saodatli farzandi.

Salsabil, Salsabil (a.i., ar.) – toza, tiniq shirin. Jannatda oqib turuvchi buloqning nomi.

Saltanat, Saltanat (a.i., ar.) – aynan: hokimiyat, hukmronlik; ulug‘lik, ulug‘vorlik.

Samaddin, Samaddin (ar.) – dinning abadiyligi, boqiyligi yoki dinning uzoq umrli farzandi.

Samadoy, Samadoy (a.i., ar.-o‘z.) – umri boqiy, uzoq yashovchi, oydek suluv qiz.

Samadulla, Samadulla (ar.) – Alloh taolo abadiy, mangudir yoki Allohning umri boqiy, umri uzoq bandasi.

Saman // Samanboy, Saman (ar.) – qar. Samandar ismining eq. shakli yoki rangi sariq, yoli va quyrug‘i qora rangli ot – saman (d) ot (arg‘umoq).

Samangul, Samangul (a.i., ar.-ft.) – oq yoki sariq rangli xush hidli gul (yosmin, suman), ya’ni samandek chiroyli, go‘zal qiz.

Samandar, Samandar (ar. > yun.) – salamandra – o‘tdan paydo bo‘lib, o‘t ichida yashovchi, kalamushsimon, afsonaviy hayvon (qush) nomi. Samandar o‘sha nomning arabcha shakli. Ism sifatida chidamli, irodali, mustahkam, ya’ni o‘lmas, yashaydigan ma’nolarini beradi.

Samar, Samar (ar.) – aynan: hosil, natija meva. Qar.: Samariddin. Ismlar Manosi S harfiga

Samara, Samara (a.i., ar.) – umr mevasi, hayot mevasi yoki umri samarali, uzoq bo‘lsin.

Samariddin, Samariddin (ar.) – dinning mevasi, din baxsh etgan bola; dinning sovg‘asi, ehsoni yoki dinga foyda, naf keltirayotgan bola.

Samariya, Samariya (a.i., ar.) – samarali, rizq-nasibali qiz.

Sambit, Sambit (a.i., ft.) – sambitgul yoki sambit toldek zebo, xushbichim, nozik qiz.

Samia // Somiya, Samiya, Samia (a.i., ar.) – ziyrak, sezgir, dono qiz.

Samim, Samim (ar.) – samimiy, oqko‘ngil, sofdil.

Samin, Samin (ar.) – qadrli, aziz, qimmatli. SHakllari: Saminboy, Saminjon.

Samina, Samina (a.i., ar.) – qadrli, izzat-obro‘li qiz yoki Samin (gul)dek chiroyli, zarif qiz.

Ismlar Manosi S harfiga: Samingul, Samingul (a.i., ar.-ft.) – saminguldek zebo qiz.

Samir, Samir (ar.) – suhbatdosh, hamsuhbat yoki suvsardek qimmatli.

Samira, Samira (a.i., ar.) – suhbatdosh, dilkash qiz.

Samit, Samit (ar.) – sokin, osoyishta, osuda.

Samiulla // Sami’ulla, Samigulla, Samiulla (ar.) – Alloh hamma narsani eshituvchi, biluvchidir yoki Allohning so‘zini tinglovchi, unga quloq soluvchi bola.

Samiya, Samiya (a.i., ar.) – Sami – Sami’ ismining (qar.) ayollar nomi shakli yoki otdosh (ismdosh, adash) qiz.

Samiq, Samig‘, Samig‘jon, Samiq (ar.) – Somiy (qar.) ismining mahalliy (shevaviy) talaffuz shakli.

Samih, Samih (ar.) – saxiy, qo‘li ochiq, karami keng.

Samiha, Samiha (a.i., ar.) – «Samih»ning muannas shakli.

Samoxon, Samoxon (a.i., ar.) – ko‘k, samo qizi, ya’ni tangrining farzandi yoki qar. Samo’-Sami’ eshituvchi, tinglovchi.

Sanavbar // Sanobar, Sanavbar (a.i., ar.) – xushqomat, chiroy daraxtining nomi, sanavbardek go‘zal, kelishgan, xushbichim qiz.

Sanamoy, Sanamoy (a.i., ar.-o‘z.) – kelishgan, xushqomat va oydek suluv, go‘zal qiz.

Sangi, Sangi (a.i., ft.) – aynan: toshga oid, tosh kabi mahkam, ya’ni yashaydigan qiz. SHakllari: Sangil, Sangilboy (ft.) – qar. Sangin.

Sangin, Sangin (ft.) – toshdek mustahkam, ya’ni yashaydigan, umri uzoq bola. SHakllari: Sanginboy, Sanginjon.

Sangina, Sangina (a.i., ft.) – toshdek mahkam, mustahkam, ya’ni yashab ketadigan qiz.

Sanginoy, Sanginoy (a.i., ft.-o‘z.) – toshdek mustahkam va oydek suluv qiz.

Sangir // Sangirboy, Sangir (ft.) – aynan: to‘siq, g‘ov, qo‘rg‘on, ya’ni himoyalangan; mahkam, mustahkam bola yoki baland, yuksak, ulug‘ martabali.

Sangcha, Sangcha (a.i., ft.) – aynan: kichik tosh, toshdek mustahkam qiz.

Sandal, Sandal (a.i., hind.) – xushbo‘y, chiroyli daraxt (sandal)dek zebo qiz yoki ko‘chma ma’noda: olijanob, vijdonli; pok, mard.

Sanjar, Sanjar (ar.) – aynan: sanchmoq, pichoq bilan urmoq. SHiddatli, o‘tkir, kuchli; qal’a, qo‘rg‘on yoxud g‘olib, muzaffar: zavqli, quvonchli, shod-xurramlik egasi.

Sanjara, Sanjara (a.i., ar.) – shiddatkor, jasur qiz; mustahkam, chidamli qiz.

Sano, Sano (ar.) – madh, maqtov, tahsin, shukronalar aytish; asli: Sanoulla.

Sanoat, Sanoat (ar.) – san’atkor, nafosat ijodkori yoki rizqu nasibali, badavlat. Sanoat ismi mamlakatni sanoatlashtirish davri bilan bog‘liq holda paydo bo‘lgan bo‘lishi ham eht.

Sanoatulla, Sanoatulla (ar.) – Allohning ko‘rkam, go‘zal bandasi, Allohning ko‘rkam, hunarlar sohibi bo‘lgan bandasi.

Sanoulla, Sanoulla (ar.) – Allohga minnatdorchilik bildiruvchi, shukronalar aytuvchi bola.

Sanoxon, Sanoxon (a.i., ar.) – Allohni madh qiluvchi, Allohga shukronalar aytuvchi qiz yoki maqtovga, tahsinga loyiq qiz.

Sanoqul, Sanoqul (ar.-o‘z.) – Allohni madh etuvchi, olqishlovchi, unga shukronalar qiluvchi.

San’at, San’at (ar.) – chiroyli kasb egasi, chiroyli hunarlar sohibi; mohir, uddaburon bola.

San’atilla II San’atulla, San’atilla (ar.) – Allohning go‘zal hunarlar sohibi bo‘lgan bandasi.

Saodat, Saodat (ar.) – baxtli, iqbolli, baxtiyor.

Saodatgul, Saodatgul (a.i., ar.-ft.) – baxtli va guldek go‘zal qiz.

Saodatxon, Saodatxon (a.i., ar.) – baxtli hamda baland martabali, izzat-obro‘li qiz.

Sapida, Sapida (a.i., ft.) – aynan: tong payti, tong yorishgan paytda tug‘ilgan qiz yoki oppoq, pokiza; oqlik (upa) bilan orolangan.

Sapsar, Sapsar (a.i., ft.) – sapsarguldek chiroyli, yoqimtoy qiz.

Sarabek, Sarabek (ft.-o‘z.) – beklar naslidan bo‘lgan, tanlangan, eng yaxshi, mumtoz qiz.

Saragul, Saragul (a.i., ft.) – tanlangan, saralangan, eng a’lo gul.

Saranjom, Saranjom (a.i., ft.) – tartibli, intizomli, sarafroz, sarishta.

Sarafroz, Sarafroz (a.i., ft.) – mag‘rur, xursand, baxtiyor, baxtli.

Sarboy, Sarboy (o‘z.) – qar. Sariboy yoki oiladagi birinchi farzand yoxud pishiq, mustahkam bosh bola.

Sarbola, Sarbola (ft.) – oiladagi bosh bola yoki mahkam, chidamli bola.

Sarvar, Sarvar (ft.) – yo‘lboshchi, boshliq, rahnamo.

Sarvarbibi, Sarvarbibi (a.i., ft.-hind.) – qar. Sarvar va Bibi.

Sarvariddin, Sarvariddin (ar.) – din yo‘liga etaklovchi, rahnamo yoki dinchilar, musulmonlarning rahbari, sarvari.

Ismlar Manosi S harfiga: Sarvaroy, Sarvaroy (a.i., ft.-o‘z.) – qizlarning eng a’losi, rahbari bo‘lgan oydek suluv qiz.

Sarvat, Sarvat (ar.) – boy, badavlat, rizqu ro‘zli, mol-dunyosi ko‘p yoki Sarvad – qo‘shiq, doston, ya’ni shodon, baxtiyor.

Sarvi, Sarvi (a.i., ft.) – asli: tikka o‘sadigan, xushqomat daraxt (kiparis); kelishgan, xushqomat qiz, sarviqomat. Sarviniso (qar.).

Sarvigul, Sarvigul (a.i., ft.-ar) – sarvdek xushqomat, bo‘yi-basti ko‘rkam, zebo qiz.

Sarviddin, Sarviddin (a.i., ft.-ar.) – aynan: dinning sarvdek go‘zalligi yoki dinning xushqomat, sarvdek ko‘rkam farzandi.

Sarvin // Sarbin, Sarvin (a.i., ft.-ar.) – xushqomat, bo‘yi-basti chiroyli qiz yoki Sarviniso (qar.) ismining qisqargan shakli.

Sarviniso, Sarviniso (a.i., ft.-ar.) – sarvdek xushqomat ayol yoki ayollarning eng chiroylisi.

Sarvinoz, Sarvinoz (a.i., ft.) – tik qomatli, bo‘yi-basti kelishgan qiz.

Sarviravon, Sarviravon (a.i., ft.) – kelishgan sarvdek tik qomatli go‘zal; pok qalbli qiz.

Sardor, Sardor (ft.) – etakchi, boshliq, urug‘ yoki qabila boshlig‘i, lashkar boshlig‘i, qo‘mondon. SHakllari: Sardorboy, Sardorjon.

Sardorxon, Sardorxon (ft.-o‘z.) – aynan: xonlarning boshlig‘i, peshvosi, rahnamosi yoki qar. Sardor (Sardor+xon).

Sarjig‘a, Sarjig‘a (a.i., ft.) – to‘y va tantanalarda bola boshiga kiydiriladigan maxsus bezakli buyum. Sop. : Jiga.

Sari, Sari (o‘z.) – aynan: sariq rangli bola, sariq sochli bola yoki taniqli, mashhur; oqsuyaklar, aslzodalar avlodiga mansub.

Saribek, Saribek (o‘z.) – beklar naslidan bo‘lgan sariq sochli bola yoki beklar nasliga mansub baland martabali bola.

Saribibi, Saribibi (a.i.,o‘z.-hind.) – sariq sochli va baland martabali qiz.

Sariboy, Sariboy (o‘z.) – sariq sochli bola yoki sariboy urug‘iga mansub bola.

Saribotir, Saribotir (o‘z.) – bahodirlarning sardori yoki botirlarning eng kuchli, qudratlisi.

Sarinazar, Sarinazar (o‘z.-ar.) – Allohning muruvvati, nazari tufayli erishilgan sariq sochli bola.

Sariniyoz, Sariniyoz (o‘z. -ft.) -tilab, o‘tinib, iltijo qilib olingan sariq sochli (rangli) bola.

Sarishta // Sarishtaxon, Sarishta (a.i., ft.) – puxta, ozoda, tartibli qiz.

Sariya // Soriyaxon, Sariya (a.i., o‘z.) – sariq soch (rang)li qiz yoki mashhur, taniqli, aslzoda qiz. Sarriya – cho‘ri, cho‘ri qiz.

Sariq, Sariq (o‘z.) – sariq sochli (rang)li bola, yoki tanlab olingan a’lo bola yoxud sariq – ochiq ravshan, nurli.

Sariha, Sariha (a.i., ar.) – aniq, ravshan, nurli, ya’ni tolei baland bola.

Ismlar Manosi S harfiga: Sarkaboy, Sarkaboy (o‘z.) – sarkadek kuchli, baquvvat bo‘lsin yoki sarka urug‘iga mansub bola.

Sarkarda, Sarkarda (ft.) – yo‘lboshchi, rahbar; harbiy boshliq, qo‘mondon.

Sarkash, Sarkash (ft.) – o‘jar, itoat qilmaydigan, bebosh, mustaqil ravishda oldinga intiluvchi, o‘ziga ishongan.

Sarkor, Sarkor (ft.) – yo‘lboshchi, rahbar; kuzatuvchi, nazorat etuvchi. SHakllari: Sarkorbek, Sarkorjon.

Sarkormirza, Sarkormirza (ft.) – mirzalar boshlig‘i, rahbari, mirzaboshi.

Saroy, Saroy (ft.) – qasr, qo‘rg‘on, karvonlar manzili; umri saroydek to‘liq, obod bo‘lsin yoki saroy urug‘iga mansub bola.

Saromad // Saromadxon, Saromad (a.i., ft.) – oldinda yuruvchi, peshvo; bilimdon, usta, mohir.

Sarihat // Sarihatxon, Sarihat (a.i., ar.) – oqko‘ngil, samimiy, jozibali, yoqimtoy.

Sarrojboy, Sarrojboy (ar.-o‘z.) – egar yasovchi, egar-jabduq sotuvchi.

Sarrof II Sarrofboy, Sarrof (ar.) – aynan: pul almashtiruvchi, pullarni maydalovchi; qimmat tangalar, toshlarni aniqlab, farqlab beruvchi; zarshunos.

Sarxon, Sarxon (ft.-o‘z.) – xonlarning xoni, buyukxon.

Sarqanot, Sarqanot (ft.-o‘z.) – yuksaluvchi, yuksaklarga parvoz qiluvchi; tolei baland, saodatmand.

Sarhad, Sarhad (ft.) – aynan: chegara, tuman yoki qar. Sarmat.

Sarhat, Sarhat (ft.) – kenglik, cheksizlik, keng maydon, ya’ni bag‘rikenglik, saxiy, cheksiz muruvvatli.

Sarhang, Sarhang (ft.) – lashkarboshi, qo‘mondon; ofitser.

Sattorqul, Sattorqul (ar.-o‘z.) – bandalarining gunohlarini kechiruvchi, afv etuvchining, ya’ni Allohning quli.

Safar, Safar (ar.) – safar oyi (musulmon yil hisobining ikkinchi oyi) tug‘ilgan bola yoki safar chog‘i, yo‘lda tug‘ilgan bola yoxud otasi yoki qarindoshlaridan biri safarda bo‘lgan paytda tug‘ilgan bola. SHakllari: Safarboy, Safarbek, Safarjon.

Safarali, Safarali (ar.) – safar oyida yoki safar chog‘ida tug‘ilgan bolani Ali o‘z panohida asrasin.

Safarmurod, Safarmurod (ar.) – safar oyida erishilgan orzu, niyat yoki safar oyida tug‘ilgan o‘g‘il ulg‘ayib murod-maqsadiga etsin.

Safaroy, Safaroy (a.i., ar.-o‘z.) – safar oyi yoki safar chog‘ida tug‘ilgan oydek suluv qiz.

Safarxo‘ja, Safarxo ja (ar.-ft.) – safar oyida tavallud topgan, xo‘jalar, oqsuyaklar nasliga mansub bola.

Safaro‘roz, Safaro‘roz (ar.-o‘z.) – safar oyida tavallud topgan baxtli, tolei baland bola.

Ismlar Manosi S harfiga: Safvon, Safvon (ar.-o‘z.) – pok, ozoda, toza, sof, musaffo.

Safdor, Safdor (ft.) – jasur, botir, dovyurak; dushman saflarini yorib kiruvchi.

Safid, Safid (ft.) – aynan: oq, oq tusli; ozoda pokdomon; yorug‘, ravshan, nurli.

Safida, Safida (a.i., ft.) – oq yuzli qiz, pokiza, ozoda qiz yoki tong oqargan paytda tug‘ilgan qiz.

Safiy II Sofiy, Safiy (ar.) ~ toza, pokiza yoki sara, tanlangan yoxud samimiy, oqko‘ngil.

Safina, Safina (a.i., ar.) – aynan: kema, Nuh payg‘ambarning kemasi, u najot ramzi deb tasavvur qilinadi yoki shirinso‘z, shirinkalom qiz yoxud yaqin samimiy do‘st.

Safir, Safir (ar.) – elchi, vakil yoki ko‘kish rangli yoqut; qimmatli, bebaho yoxud yoqimli, maqbul.

Safira, Safira (a.i., ar.) – elchi qiz yoki yoqimli, yoqimtoy, maqbul qiz; aziz, qimmatbaho qiz.

Safiulla II Safiyulloh, Safiulla (ar.) – Allohning tanlagani, saylagani; Allohning ko‘ngliga yaqin odam. Bu nom Odam Ato va Muhammad payg‘ambarlarning sifati bo‘lgan.

Safiya // Sofiya, Safiya (a.i., ar. > qad.yun.) – aql, donishmandlik yoki ar. Sofiya – sof, pokiza, pokdomon; ma’suma; iffatli.

Safo, Safo (ar.) – tiniq, pokiza, ozoda yoki beg‘am, osoyishta; baxtiyor, rohat-farog‘atli.

Safoali, Safoali (ar.) – pokiza, sofdil o‘g‘ilni Ali o‘z panohida asrasin yoki qar. Safo va Api.

Ismlar Manosi S harfiga: Safoat, Safoat (ar.) – toza, pokiza, pokdomon; begunoh ma’suma.

Safogul, Safogul (a.i., ar.-ft.) – sof, pokiza, pokdomon va guldek go‘zal qiz yoki rohat-farog‘atda yashovchi guldek go‘zal qiz.

Safoniyoz, Safoniyoz (ar.-ft.) – Alloxdan tilab, iltijolar qilib olingan o‘g‘il rohat-farog‘atda yashasin.

Safouddin // Safiuddin, Safouddin (ar.) – dinningsodiq samimiy ixlosmandi; haqiqiy taqvodor.

Safsar, Safsar (a.i., ft.) – safsar guldek zebo qiz; oq yuzli, go‘zal.

Safsargul, Safsargul (a.i., ft.) – safsarguldek zebo qiz; oq yuzli dilbar.

Safsarjon, Safsarjon (a.i., ft.) – safsarguldek zebo va jondek aziz qiz.

Safura, Safura (a.i., ar.) – yulduz, yorug‘ yulduz; yorqin, porloq; shukuhli, hashamatli, mag‘rur yoki sochlari sariq qiz.

Saffor // Safforboy, Saffor (ar.) – misgar, mis idishlar ustasi, mohir.

Saxovat, Saxovat (a.i., ar.) – qo‘li ochiq, ko‘ngilchan, mehribon, muruvvatli.

Sa’d // Sa’di, Sa’d (ar.) – baxtli, saodatli, omadli; muvaffaqiyat qozonuvchi.

Sa’diy, Sa’diy (ar.) – saodatli, baxtli, omadli; xursand, shod.

Sa’diya, Sa’diya (ar.) – «Sa’diylning muannas shakli.

Sa’dimurod, Sa’dimurod (ar.) – baxtli, omadli bo‘lib murod-maqsadiga etsin.

Sa’diniyoz, Sa’diniyoz (ar.-ft.) – tilab, iltijolar qilib olingan o‘g‘il baxtli, saodatmand bo‘lsin.

Sa’diniso, Sa’diniso (ar.) – baxtli, saodatli yoki ayollarning eng baxtlisi.

Sa’diposhsha, Sadiposhsha (a.i., ar. -ft.) – baxtli, saodatli hamda ulug‘-martaba, obro‘ sohibi.

Sa’dulla, Sa’dulla (ar.) – Alloh bergan baxt, saodat. Allohning baxtli, tolei baland bandasi. Bu nom Muhammad payg‘ambarning sifati bo‘lgan.

Sahar // Saharboy, Sahar (ar.) – erta tong, subhidamda tug‘ilgan bola. Ismlar Manosi S harfiga

Saharbeka, Saharbeka (a.i., ar.-o‘z.) – sahar chog‘i, erta tongda tug‘ilgan baland martabali qiz.

Sahida // Sahidaxon, Sahida (a.i., ar.) – to‘g‘ri, barvasta qadli, go‘zal qomatli.

Sahila, Sahila (a.i., ar.) – engil, oson; omadli; muloyim, xushmuomala.

Sahimjon, Sahimjon (a.i., ar. -ft.) – sherik, do‘st yoki nasibali, omadli bola.

Sahin, Sahin (ar.) – olovli; yoqimli qiz.

Sahina, Sahina (a.i., ar.) – olov, yolqinli qiz.

Sahifa // Sahifaxon, Sahifa (a.i., ar.) – aynan: varaq, kitobning beti yoki olam, dunyo er yuzi. Eht.: Sohiba (qar.).

Sahiqa, Sahiqa (a.i., ar.) – to‘g‘ri, xaTosiz, benuqson; beg‘ubor, pokiza.

Sahl, Sahl (ar.) – engil, oson.

Sahla, Sahla (a.i., ar.) – «Sahl»ning muannas shakli.

Sahmon, Sahmon (ar.) – rizq-ro‘zli, nasibali; baxtli, baxtiyor yoki qar. Saqmon.

Sahob, Sahob (ar.) – aynan: bulut, to‘siq yoki maslakdoshlar, safdoshlar, hamkorlar, ko‘makdoshlar. Eht.: SHahob (qar.).

Sahoba, Sahoba (a.i., ar.) – maslakdosh do‘stlar, safdoshlar. Muhammad payg‘ambarning tarafdorlari, safdoshlari, maslakdoshlari sahoba deb atalgan.

Sahobat, Sahobat (a.i., ar.) – eht.: Sahovat (qar.) yoki Muhammad (s.a.v.) maslakdoshlari, ko‘makchilari.

Sahobaxon II Sahobxon, Sahobaxon (a.i., ar.-o‘z.) – qar. Sahoba (Sahob+xon).

Sahobiddin, Sahobiddin (ar.) – hamfikr dindoshlar; din yo‘lida yakdil bo‘lib kurashuvchilar.

Sebarga, Sebarga (a.i., ft.) – uch bargli ko‘kat: sebargadek chiroyli qiz.

Sevar, Sevar (o‘z.)^suyukli, yoqimtoy; qadrli bola. Ismlar Manosi S harfiga

SHakllari: Sevarboy, Sevarjon, Sevartoy.

Sevara, Sevara (a.i., o‘z.) -suyukli, yoqimtoy, qadrli, aziza qiz. SHakllari: Sevarjon, Sevaroy, Sevarxon.

Sevgi, Sevgi (a.i., o‘z.) – mehr, muhabbat; suyukli, aziz.

Sevgili, Sevgili (a.i., o‘z.) – suyukli; qadrli, qimmatli, aziz.

Sevin, Sevin (o‘z.) – doimo sevinib, quvnoq, baxtiyor bo‘lib yursin yoki Sevindik (qar.) ismining eq. shakli.

Sevinch, Sevinch (o‘z.) – shodlik, baxtiyorlik hamrohi bo‘lsin yoki sevinchimizga bois bo‘lgan bola.

Serkaboy II Sarkaboy, Serkaboy (o‘z.) – serkadek kuchli, baquvvat bo‘lsin yoki serka urug‘iga mansub bola yoxud yo‘lboshchi, etakchi, oiladagi bosh farzand.

Sernoz, Sernoz (a.i., ft.) – nozli, karashmali; maftunkor, dilovar, dilkash.

Sib’atulla (Sibg‘atulla), Sib’atulla (ar.) – Allohning xohish-irodasi, amri bilan dunyoga kelgan bola.

Siddiq II Siddiqjon, Siddiq (ar.) – to‘g‘ri so‘zli, rostgo‘y, sofdil. Bu nom Muhammad (s.a.v.)ning safdoshlaridan biri – Abubakrning laqabi bo‘lgan.

Siddiqa, Siddiqa (a.i., ar.) – rost so‘zlovchi qiz, to‘g‘ri so‘zli qiz; sofdil, samimiy.

Siddiqmuhammad, Siddiqmuhammad (ar.) – rostgo‘y o‘g‘ilni Muhammad (s.a.v.) o‘z panohida asrasin.

Sidqi, Sidqi (ar.) – xolis, samimiy, haqqoniy.

Ismlar Manosi S harfiga: Sidqiya, Sidqiya (a.i., ar.) – samimiy, haqgo‘y, xolis qiz.

Siyoboy, Siyoboy (ft.-o‘z.) – qora, qorachadan kelgan bola. Asli: Siyovuddin.

Siyovuddin, Siyovuddin (ft.-ar.) – aynan: dinning qoracha bolasi yoki dinning kuchli, qudratli bolasi; dinning ashaddiy tarafdori.

Siyovush, Siyovush (ft.-naxyi.) – qora otliq. Qadimgi fors jangchisining nomi. Afsonalarga ko‘ra shoh Kaykovusning o‘g‘li va Kayxusravning otasi. Firdavsiy asarida to‘g‘rilik va haqqoniylik ramzi sifatida tasvirlanadi.

Siyodat II Siyodatxon, Siyodat (a.i., ar.) – ulug‘lik, aslzodalik, sayid; payg‘ambar avlodiga mansub.

Siyosat // Siyosatxon, Siyosat (a.i., ar.-o‘z.) – intizomli, sarishta, pishiq-puxta; tadbirkor qiz.

Siyoha, Siyoha (a.i., ft.) – qora qiz, qora sochli qiz; go‘zal, zebo qiz.

Sijoat // Sijoatxon, Sijoat (a.i., ar.) – mard, jasur, dovyurak shijoatli. Qar.: SHijoat.

Siylabbergan, Siylabbergan (o‘z.) – Alloh muruvvat, rahm qilib bergan bola, Allohning ehsoni.

Siylabberdi, Siylabberdi (o‘z.)Alloh muruvvat, rahm qilib berdi; Alloh bergan tuhfa.

Siylibeka, Siylibeka (a.i., o‘z.)~ qadrli, hurmatga sazovor, baland martabali qiz.

Sila // Silaxon, Sila (a.i., ar.) – in’om, ehson; yaxshilik, muruvvat.

Silon II Silonxon, Silon (a.i., ft.) – kelishgan, xushbichim, ulug‘, yuksak.

Simina, Simina (a.i., ar.) – kumush sim, kumushdek, kumushmonand; pokiza, ozoda; chiroyli.

Simuzar, Simuzar (a.i., ft.) – kumush va tillodek qimmatli, qadrli, tengsiz, bebaho.

Sino, Sino (pahl.) – donishmand, hakim, olim yoki keksa, mo‘ysafid, ya’ni uzoq umr ko‘rsin.

Sipohboy, Sipohboy (o‘z.-ft.) – jangchi, askar.

Sipohiddin, Sipohiddin (ft.-ar.) – din jangchisi, din uchun kurashuvchi, din lashkari.

Sipohmansur, Sipohmansur (ft.-ar.) – qo‘shin boshlig‘i, bosh qo‘mondon, sarkarda.

Sirali, Sirali (ar.) – ravshan, ko‘rkam, chiroyli bolani Ali o‘z panohida asrasin yoki maxfiy tug‘iluvchi (yashirin) bolani Ali o‘z panohiga olsin. Sir so‘zining sarimsoq ma’nosi ham bor.

Sirboy, Sirboy (ar.) – maxfiy, yashirin tug‘iluvchi bola yoki ko‘rkam, chiroyli bola.

Sirdosh, Sirdosh (ar.-o‘z.) – yaqin do‘st, hamdam, hamfikr.

Siroj, Siroj (ar.) – yorug‘lik, nur; mash’al. Asli: Sirojiddin (qar.).

Sirojiddin, Sirojiddin (ar.) – nurli, ravshan, chiroyli, zebo.

Sirojiya, Sirojiya (a.i., ar.) – nurli, ravshan qiz; chiroyli, zebo qiz.

Sirotboy, Sirotboy (ar.-o‘z.) – mijoz; xulq-avtor yoki ko‘prik, yo‘l, oxirat ko‘prigi.

Sirtlon, Sirtlon (o‘z.) – yoldor bo‘ri, sirtlondek kuchli, qudratli, jasur.

Sirg‘a, Sirg’a (a.i., o‘z.) – badanida sirg‘aga o‘xshash osilgan ortiqcha belgi (nishon) bilan tug‘ilgan bola yoki sirg‘ali urug‘iga mansub bola.

Sitora, Sitora (a.i., ar.) – aynan: yulduz; baxtli, tolei baland qiz.

Sifat, Sifat (a.i., ar.) – yaxshi xislat, fazilatlar egasi; yaxshilik, tariqat tarafdori.

Sifatoy, Sifatoy (a.i., ft. -o‘z.) – yaxshi fazilatlar egasi bo‘lgan oydek suluv qiz.

Sifatulla, Sifatulla (ar.) – aynan: Allohning fazilatlari, sifatlari yoki Alloh sifatlarining namoyon bo‘lishi yoxud Alloh yo‘li (tariqati)ga kirgan, Allohning xizmatkor bandasi.

Siyavush, Siyavush (ft.-pahl.) – qar. Siyovush. Ismlar Manosi S harfiga

Siyarxon, Siyarxon (a.i., ar.) – aynan: hayot, hayot yo‘li yoki ramazon oyida diniy kitoblarni o‘qib beruvchi ayol yoki bilimdon notiqa qiz.

Siyarqul, Siyarqul (ar.-o‘z.) – yaxshi xislatlar, fazilatlar egasi; bilimdon, aqlli bola yoki kelajagi porloq, tolei baland bola.

Sihat, Sihat (ar.) – sog‘lom, xavf-xatardan xoli bola yoki sihat – to‘g‘ri, rost, haqgo‘y bola.

Soat, Soat (ar.) – baxtli soatda tug‘ilgan, tolei baland bola; yoki mahkam, mustahkam, ya’ni yashovchi bola.

Soatali, Soatali (ar.) – tolei baland o‘g‘ilni Ali o‘z panohida asrasin.

Soatgul, Soatgul (a.i., ar.-ft.) – baxtli soatda tug‘ilgan guldek go‘zal qiz.

Soatdin, Soatdin (ar.) – dinning baxtli soatda tug‘ilgan tolei baland farzandi.

Soatmirza, Soatmirza (ar.-ft.) – aynan: baxtli soatda tug‘ilgan o‘qimishli mirza bola yoki qar. Soat va Mirza.

Soatmurod, Soatmurod (ar.) – baxtli soatda tug‘ilgan o‘g‘il ulg‘ayib murod-maqsadiga etsin.

Soatmo‘min, Soatmo‘min (ar.) – Allohning baxtli soatda tug‘ilgan bandasi.

Soatnazar, Soatnazar (ar.) – Allohning qutli soatda bergan tuhfasi.

Soatniyoz, Soatniyoz (ar.-ft.) – qutli soatda tug‘ilgan, o‘tinib so‘rab olingan bola.

Soatoy, Soatoy (a.i., ar.-o‘z.) – baxtli onda, fursatda tug‘ilgan oydek suluv qiz.

Soatqul, Soatqul (ar.-o‘z.) – Allohning baxtli fursatda tug‘ilgan bandasi. Qar.: Soat (Soat+qul).

Soatqurbon, Soatqurbon (ar.) – qurbon oyining baxtli fursatlarida tug‘ilgan bola yoki Allohga baxshida qilingan.

Sobiddin, Sobiddin (ar.) – dinda sobitqadam, diniy e’tiqodda mustahkam turuvchi farzand.

Sobida, Sobida (a.i., ar.) – kelishgan, ko‘rkam qiz yoki mahkam, mustahkam qiz.

Sobir, Sobir (ar.) – sabrli, toqatli bola. Bu nom Ayyub payg‘ambarning laqabi bo‘lgan. SHakllari: Sobirboy, Sobirjon, Sobirxon, Sobira.

Sobira II Sobiraxon, Sobira (a.i., ar.) – sabr-toqatli, to‘zimli qiz.

Sobirulla, Sobirulla (ar.) – Allohning to‘zimli, sabr-toqatli bandasi. Bu nom Ayyub payg‘ambarning laqabi bo‘lgan.

Sobit, Sobit (ar.) – mustahkam, mahkam yoki kelishgan, xushbichim, chiroyli. SHakllari: Sobitboy, Sobitjon, Sobitbek, Sobitboy.

Sobita, Sobita (a.i., ar.) – mustahkam, mahkam yoki turg‘un, mustahkam yulduz.

Sobitto‘ra, Sobitto’ra (ar.-o‘z.) – to‘ralar avlodidan bo‘lgan mustahkam, mahkam bola.

Sobitxon, Sobitxon (ar.-o‘z.) – mustahkam, turg‘un bola ulg‘ayib baland martabalar egasi bo‘lsin.

Sovur, Sovur (ar.) – musulmoncha yil hisobining savr oyi (22 aprel – 21 may)da tug‘ilgan bola yoki Savr yulduzidek tolei baland bo‘lsin. SHakllari: Sovurbek, Sovurboy, Sovurjon.

Sovurqul, Sovurqul (ar.-o‘z.) – Allohning savr oyida tug‘ilgan bandasi (quli).

Sovut, Sovut (o‘z.) – sovut (urush quroli, zirhdek mahkam, himoya qilingan bola).

Sovg‘aboy, Sovg‘aboy (o‘z.) – hadya, tuhfa qilingan bola; Allohning tuhfasi, marhamati.

Sodir, Sodir (ar.) – boshliq, yo‘lboshchi, rahbar. Asli: Sadr, Sadriddin.

Sodira, Sodira (a.i., ar.) – boshliq, yo‘lboshchi, rahnamo qiz.

Sodirali, Sodirali (ar.) – yo‘lboshchi, sardor o‘g‘ilni Ali o‘z panohida asrasin.

Sodirxon, Sodirxon (ar.-o‘z.) – izzat-hurmatli rahbar, sardor.

Sodiq II Sodiqjon, Sodiq (ar.) – doimo rost gapiruvchi (Muhammad (s.a.v.)ning sifatlaridan biri); sadoqatli, rostgo‘y, chin do‘st.

Sodiqa, Sodiqa (a.i., ar.) – vafodor, sadoqatli, rostgo‘y qiz.

Sodiqxo‘ja, Sodiqxo‘ja (ar.-ft.) – xo‘jalar avlodidan bo‘lgan vafodor, sadoqatli bola.

Sodiqsho, Sodiqsho (ar.-ft.) – sadoqatli va baland martabali bola yoki sadoqatlilarning shohi.

Sojiba, Sojiba (a.i., ft.) – soj daraxtidek kelishgan, qimmatli, zebo qiz. Eht.: Sojida.

Sojid, Sojid (ar.) – sajda qiluvchi, sig‘inuvchi; xudojo‘y, taqvodor.

Sojida // Sojidaxon, Sojida (a.i., ar.) – sajda qiluvchi, taqvodor, xudojo‘y qiz.

Sojiya, Sojiya (a.i., ar.) – aynan: tabiat, xislat, xulq yoki yaxshi xulq sohibasi.

Soib, Soib (ar.) – to‘g‘ri yo‘lga boshlovchi; to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi yoki saxiy, ochiqqo‘l, odamoxun. SHakllari: Soibjon, Soibxon.

Soiba, Soiba (a.i., ar.) – saxiy, ochiqko‘ngil, mehribon qiz.

Soibnazar, Soibnazar (ar.) – Allohning muruvvati (nazari)tufayli tug‘ilgan saxiy, ochiqqo‘l bola yoki Allohning muruvvati, saxovati bo‘lgan bola.

Soim // Soimboy, Soim (ar.) – ro‘za tutuvchi, ro‘zador; taqvodor, xudojo‘y.

Soima, Soima (a.i., ar.) – ro‘zador qiz; taqvodor, xudojo‘y qiz.

Soir // Soirboy, Soir (ar.) – qar. Soyir.

Soyib, Soyib (ar.) – ozoda, pokiza; to‘g‘ri, rost, begunoh; qar. Soib.

Soyiba // Soiba, Soyiba (a.i., ar.) – pok, pokiza, begunoh.

Soyim, Soyini (ar.) – ro‘zador, ro‘za tutuvchi, xudojo‘y, taqvodor. Ismlar Manosi S harfiga

Soyimberdi, Soyimberdi (ar.-o‘z.) – Alloh dindor (musulmon) o‘g‘il ato qildi.

Soyir // Soyirboy, Soyir (ar.) – o‘zga, boshqa, yot bola yoki sayr, sayohat qiluvchi, jahonni kezuvchi. CHaqaloqning dushmanlari jin-ajinalarni chalg‘itish uchun birinchi ma’nodagi ism beriladi.

Soyiq II Soyiqa, Soyiq (a.i., ar.) – chaqmoq, yashin yoki nurli, porloq, ravshan, tolei baland.

Soyto‘l, Soyto‘1 (o‘z.) – soydek to‘lib toshsin, ya’ni umri uzoq bo‘lsin yoki qar. Soyto‘ldi.

Soyto‘ldi, Soytoldi (o‘z.) – soy suvidek to‘lib-toshsin, ya’ni umri uzoq va jo‘shqin bo‘lsin.

Sokin, Sokin (ar.) – tinch, osoyishta, xotirjam yoki turg‘un, sobit, mahkam turuvchi. SHakllari: Sokinboy, Sokinjon.

Sokina, Sokina (a.i., ar.)-tinch. osoyishta, osuda; turg‘un, sobit, mahkam turuvchi.

Sokit II Sokitboy, Sokit (ar.) – tinch, osoyishta, xotirjam.

Solim, Solim (ar.) – sog‘lom, tani sog‘; omadli.

Solisa, Solisa (a.i., apj-tinglovchi, quloqsoluvchi; yumshoq ko‘ngilli, odobli.

Solih, Solih (ar.) – yaxshi; maqbul; adolatli, insofli; pok, halol; pokiza; yaxshi ishlar qiluvchi. SHakllari: Solihboy, Sopihjon, Sopihbek, Solihxon.

Soliha, Soliha (a.i., ar.) – pokiza, ozoda yoki diyonatli, taqvodor, xudojo‘y qiz.

Solihali, Solihali (ar.) – yaxshi, insofli, adolatli bolani Ali o‘z panohida asrasin.

Solihberdi, Solihberdi (ar. o‘z.) – Alloh yaxshi, diyonatli; ezgu ishlar qiluvchi o‘g‘il ato qildi yoki Allohning tuhfasi, ehsoni.

Solihiddin, Solihiddin (ar.) – dinning yaxshiligi, ezguligi yoki ezgu, savobli ishlar qiluvchi dindor.

Solihmirza, Solihmirza (ar.-ft.) – ezgu ishlar qiluvchi va o‘qimishli, mirza yigit bo‘lsin.

Solor // Solorboy, Solor (o‘z.) – yo‘lboshchi, sardor; qo‘shin boshlig‘i, qo‘mondon. Qar.: Salor.

Somia // Some’a, Somia (a.i., ar.) – aynan: tinglovchi, quloq soluvchi, ya’ni itoatkor, mo‘min-qobil; tarbiyali, odobli qiz.

Somid, Somid (ar.) – berk, mahkam turuvchi, sobit yoki sukut saqlovchi, tarbiyali, odobli.

Somiddin, Somiddin (ar.) – dinning mahkam, sobitqadam, odobli, tarbiyali bolasi.

Somiy, Somiy (ar.) – baland martabali, obro‘li bola.

Somira, Somira (a.i., ar.) – suhbatdosh, maslahatdosh, maslakdosh.

Somon // Somonboy, Somon (ft.) – tartibli, saranjom yoki boy-badavlat bola.

Somonchi, Somonchi (ft.o‘z.) – boylik, davlat egasi, kuch-qudrat sohibi.

Somonqul, Somonqul (ft.-o‘z.) – Allohning badavlat, qudratli bandasi; qar. Somon (Somon+qup.).

Soniya, Soniya (a.i., ar.) – oiladagi ikkinchi farzand, ikkinchi qiz yoki Soni’ (qar.), ya’ni Alloh yaratgan, xudo baxshida etgan qiz.

Soniyabibi, Soniyabibi (a.i., ar.) – ikkinchi farzandimiz bo‘lgan qiz baland martabali bo‘lsin yoki Allohning ehsoni bo‘lgan qiz ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

Sonulla // Soni’ulla, Sonulla (ar.) – Alloh bergan ikkinchi farzand.

Sora, Sora (a.i., qad. yah.) -tanlangan, saralangan; eng a’lo; yoki toza, pokiza, xolis.

Sorabegim, Sorabegim (a.i., qad. yah.-o‘z.) – aslzoda (bekzoda) qizlarning eng sarasi, a’losi.

Sorabek, Sorabek (o‘z.) – beklar naslidan bo‘lgan tanlangan, a’lo bola.

Sorabibi, Sorabibi (a.i., yah.-hind) – baland martabali, suyukli qizlarning eng a’losi.

Soragul, Soragul (a.i., qad. yah.-ft.) – gullar (qizlar)ning eng sarasi, a’losi; qizlarning eng go‘zali, zebosi.

Soraoy, Soraoy (a.i., o‘z.) – tanlangan, eng a’lo hamda oydek suluv qiz.

Soraxol, Soraxol (a.i., o‘z.-ft.) – qizlarning eng a’losi, sarasi bo‘lgan xoldor qiz.

Sorbon II Sorbonboy, Sorbon (ft.) – tuya boquvchi; etakchi, yo‘lboshchi, sardor.

Soriya, Soriya (a.i., ar.) – sariya sariq sochli qiz yoki Sariya (qar.) – cho‘ri qiz.

Sotboy, Sotboy (o‘z.) – sotgin. Bolani sotib olish odati bilan bog‘liq ism. Asli: Sotiboldi+boy (qar.)

Sotgan, Sotgan (o‘z.) – sotilgan, sotib olingan bola.

Sotgul, Sotgul (a.i., o‘z.) – sotib olingan guldek go‘zal qiz.

Sotiboldi, Sotiboldi (o‘z.) – sotib olingan bola, ya’ni yashovchi, o‘lmaydigan bola.

Sotil // Sotilboy, Sotil (o‘z.) – sotilgan, sotib olingan bola; yashaydigan bola.

Sotim, Sotim (o‘z.) – sotib olingan bola. SHakli: Sotimboy, Sotimxon.

Sotima, Sotima (a.i., o‘z.) – sotib olingan qiz yoki Sote’ma (ar.), nurli, ravshan, iqbolli.

Sotimbika // Sotimbeka, Sotimbika (a.i., o‘z.) – sotib olingan, yashaydigan bekzoda qiz.

Sotimxon, Sotimxon (o‘z.) – sotib olingan baland martabali o‘g‘il.

Sotir // Sotirboy, Sotir (ar. > qad. yah.) – xaloskor, himoya qiluvchi yoki xalos qilingan, himoya ostiga olingan.

Sotliq, Sotliq (o‘z.) – sotib olingan bola, yashaydigan bola. SHakllari: Sotliqjon, Sotliqboy, Sotliqxon.

Sotxoncha, Sotxoncha (a.i., o‘z.) – sotib olingan jajji qiz.

Sotqinali, Sotqinali (o‘z.-ar.) – sotib olingan, umri uzoq bo‘ladigan bolani Ali o‘z panohida asrasin.

Sotqinoy, Sotqinoy (a.i., o‘z.) – sotib olingan oydek suluv qiz.

Sotqintosh, Sotqintosh (a.i., o‘z.) – sotib olingan toshdek mustahkam, ya’ni yashaydigan qiz.

Sotqincha, Sotqincha (a.i., o‘z.) – sotib olingan jajji qiz.

Sotqul, Sotqul (o‘z.) – sotib olingan mo‘min-qobil bola.

Sofdil, Sofdil (a.i., ft.) – pok ko‘ngilli, pokiza, haqgo‘y qiz.

Sofiya, Sofiya (a.i., ar.) – pokiza, ozoda, sarishta, lokdomon.

Sofura, Sofura (a.i., ar. > yun.) – pok, ozoda, pokiza, beg‘ubor; pokdomon yoki aqlli, dono, donishmand yoxud kishining xulqini tuzatadigan farishta.

Sochbibi, Sochbibi (a.i., o‘z.-hind.) – mayna, sayroqi qush yoki soch, qorayaloq qizil rangli chug‘urchiq, eht.: Sojidabibi.

Sochoy, Sochoy (a.i., o‘z.) – mayna, sayroqi qushdek muloyim qiz yoki Sojida+oy (qar.).

Soyaqul, Soyaqul (ar.) – shodlik, rohat-farog‘atda yashasin.

Soqi, Soqi (ar.) – sog‘, sog‘lom; sezgir, ziyrak. SHakllari: Soqibek, Soqijon.

Soqixo‘ja, Soqixo’ja (ar.-ft.) – xo‘jalar avlodiga mansub bo‘lgan sog‘lom bola.

Sog‘indiq, Soglndiq (o‘z.) – sog‘inib, intizor bo‘lib, yurib topilgan bola.

Sog‘intoy, Sogintoy (o‘z.) – sog‘inib, intizor bo‘lib yurib erishilgan erkatoy bola.

Sog‘inch, Sog‘inch (o‘z.) – umid, orzu bo‘lgan bola; intizor bo‘lib kutilgan bola.

Sohib, Sohib (ar.) – ega, xo‘jayin; do‘st, yo‘ldosh. Asli: Sohibiddin. SHakllari: Sohibbek, Sohibboy, Sohibjon, Sohibxon.

Sohiba, Sohiba (a.i., ar.) – uyning egasi, bekasi yoki do‘st, yo‘ldosh, rafiqa.

Sohibali, Sohibali (ar.) – Alining hamdami, do‘sti yoki Ali do‘st, hamdam bo‘lsin.

Sohibdil, Sohibdil (ar.-ft.) – mehribon, sofko‘ngil, bag‘ri keng bola.

Sohibjalil, Sohibjalil (ar.) – ulug‘lik, buyuklik sohibi; ulug‘vor.

Sohibjamol, Sohibjamol (a.i., ar.) – chiroyli, zebo qiz; tengsiz husn sohibi.

Sohibiddin, Sohibiddin (ar.) – din yo‘liga baxshida, ya’ni xudojo‘y, dindor.

Sohibkamol, Sohibkamol (ar.) – etuk, barkamol, mukammal bola; aqlli, donishmand.

Sohibnazar, Sohibnazar (ar.) – o‘tkir zehnli, farosatli bola; donishmand yoki sohib (Alloh)ning muruvvati, himmati.

Sohibnafas, Sohibnafas (ar.) – Allohning muruvvati, qudrati (nafasi) bilan tug‘ilgan bola.

Sohibniyoz, Sohibniyoz (ar.) – sohib (Alloh)ning tuhfasi, sovg‘asi.

Sohibpo‘lat, Sohibpo’lat (ar.-ft.) – po‘latdek mustahkam bola.

Sohibulla, Sohibulia (ar.) – Allohning do‘sti, hamdami yoki Allohning himmati, marhamatiga muyassar bola.

Sohibqadam, Sohibqadam (ar.) – xosiyatli, qutlug‘ qadamli bola.

Sohibqiron, Sohibqiron (ar.-ft.) – aynan: sayyoralar to‘g‘ri, xosiyatli joylashgan, ro‘para kelgan paytda tug‘ilgan bola yoki baxtli, omadli.

Sohibqul, Sohibqul (ar.-o‘z.) – aynan: egasining xizmatkori, quli; Allohning quli, bandasi.

Sohid, Sohid (ar.) – baxtli, omadli bola.

Sohida, Sohida (a.i., ar.) – baxtli, omadli qiz.

Sohadulla, Sohidulla (ar.) – Allohning saodatli bandasi.

Sohil, Sohil (ar.) – qirg‘oq, chegara; maqsad, orzu, armon. Eht.: Sohib (qar.).

Sohir, Sohir (ar.) – mohir, hunarmand, o‘z kasbining ustasi yoki sehrli.

Sohira, Sohira (a.i., ar.) – sehrli yoki mohir, uddaburon qiz.

Spitamin, Spitamin (ft.) – olijanob fikrlar egasi; olijanob, yaxshi niyatli yoki hurfikr, ozod.

Subay, Subay (o‘z. > mo‘g.) – suluv, go‘zal, chiroyli yoki otliq, suvori.

Subutoy, Subutoy (ar.) – subutli, mustahkam, turg‘un, barqaror.

Subhi, Subhi (ar.) – erta tongda tug‘ilgan, subhidamda tug‘ilgan yoki tongdek ravshan, osuda.

Subhida, Subhida (a.i., ar.) – asli: subhidam (tong), tug‘ilgan yoki tong kabi musaffo, ravshan.

Subhinisor, Subhinisor (a i., ar.) – tongda, subhidamda ato qilingan qiz.

Subhiya, Subhiya (a.i., ar.) – tong (subhidam) qizi; subhidamda tug‘ilgan qiz.

Subhon, Subhon (ar.) – madh, maqtash, ulug‘lash; salobat, mahobat. Odatda bu sifatlar Alloh Taologa tegishlidir. Asli: Subhonulla (qar.).

Subhonberdi, Subhonberdi (ar.-o‘z.) – madhi sanoga munosib bo‘lgan, ya’ni Alloh ato qilgan bola.

Subhonnazar, Subhonnazar (ar.) – madhu sanolar egasi (Alloh)ning muruvvati (nazari) tufayli erishilgan bola.

Subhonulla, Subhonulla (ar.) – Allohning madhu sanosi sharofati yoki Allohga maqtovlar aytuvchi bola yoxud Allohning maqtovga munosib bandasi.

Subhonqul, Subhonqul (ar.-o‘z.) – madhu sano, shon-sharaflar egasining, ya’ni Allohning quli, bandasi.

Suvado, Suvado (a.i., ar.) – baxtli, tolei baland, baxtiyor yoki qar. Suvaydo.

Suvaydo, Suvaydo (a.i., ar.) – yurak, bag‘ir; aziz, suyukli qiz.

Suvon, Suvon (ar.) – qar. Subhon yoki suvon (ft.) – egov; egovdek mahkam bola.

Suvor, Suvor (ft.) – otliq, suvoriy yoki yorqin, ravshan; kelishgan.

Suvrat // Suvratboy, Suvrat (ar.) – ko‘rinish, joziba; husn, malohat.

Suvsar // Suvsarxon, Suvsar (a.i., o‘z.) – qimmatli mo‘yna beruvchi hayvon; suvsar, ya’ni suvsardek go‘zal, ko‘rkam, chiroyli.

Suvchi, Suvchi (o‘z.) – sog‘ ulg‘ayib suvchi, dehqon yigit bo‘lsin.

Sudoba, Sudoba (a.i., ft.) – sudobadek (rayhonga o‘xshash o‘simlik) go‘zal, ko‘rkam qiz.

Suzuk II Suzukxon, Suzuk (a.i., o‘z.) – toza, tiniq, sof; nozli, suzilgan.

Suygun // Suygin, Suygun (o‘z.) – tuzuk, to‘g‘ri yoki kiyik (suyqun)dek go‘zal. SHakplari: Suygunboy, Suygunjon.

Suydi, Suydi (o‘z.) – suyukli, qadrli, e’zozli qiz.

Suydibibi, Suydibibi (a.i., o‘z.) – suyukli, e’zozga sazovor, baland martabali qiz.

Suydibonu, Suydibonu (a.i., o‘z.-ft.) – suyukli, hurmatga sazovor qiz.

Suydibu // Suydibuvi, Suydibibuvi (a.i., o‘z.) – suyukli, qadrli qiz yoki buvisining ismi berilgan e’zozga sazovor qiz.

Suydiniso, Suydiniso (a.i., o‘z.-ar.) – ayollarning eng suyuklisi, e’zozlisi.

Suydixon, Suydixon (a.i., o‘z.) – suyukli, qadrli qiz.

Suyji // Suyjixon, Suyji (a.i., o‘z.) – suyukli, shirin, dilkash qiz.

Suyima // Suyuma, Suyima (a.i., o‘z.) – suyukli, e’zozli, aziza qiz.

Suymali, Suymali (a.i., o‘z.) – suyukli, qadrlashga, e’zozga loyiq qiz.

Suymaxol, Suymaxol (a.i., o‘z.) – suyukli (xosiyatli) xol bilan tug‘ilgan qiz.

Suysin, Suysin (o‘z.) – suyuntirgan, quvontirgan bola; xosiyatli, qutli bola.

Suyg‘un // Suyg‘unoy, Suyg’un (a.i., o‘z.) – suyqundek (kiyikning bir turi) chiroyli, ziyrak qiz.

Sulaymon, Sulaymon (ar., qad.yah.) – himoyalangan, berk, muhofazaga olingan, shikast topmaydigan yoki tinch, osoyishta. Ba’zilar «Tinchliksevar» deb izohlashadi. Bu ism qadimiy yahudiy tilida – SHeloma, arabcha Sulaymon, «Tavrot» tilida – Solomon. Bu nom Sulaymon payg‘ambarning ismidir.

Sulaymo, Sulaymo (a.i., ar., qad.yah.) – «Sulaymon»ning muannas shakli.

Sulgun // Sulgunoy, Sulgun (a.i., o‘z.) – sulgundek (qirg‘ovul, tustovukdek) go‘zal, ko‘rkam qiz.

Sulton, Sulton (ar.) – shoh, hukmdor, podshoh, ya’ni umri uzoq bo‘lib, baland martabalar egasi bo‘lsin. SHakli: Sultonoy, Sultonjon, Sultonxon.

Sultona, Sultona (a.i., ar.) – hukmdor ayol; podshoh avlodiga mansub qiz yoki ulg‘ayib baland martabalar egasi bo‘lsin.

Sultonali, Sultonali (ar.) – ulg‘ayib oliy martabalar sohibi bo‘lsin yoki baland martabali yigitni Ali o‘z panohida asrasin.

Sultonbaxt, Sultonbaxt (ar.) -tolei baland, saodatli hukmdor.

Sultonbegim, Sultonbegim (ar.-o‘z.) – podshohning xotini yoki qizi; sulton nasliga mansub farzand.

Sultonbek, Sultonbek (ar.-o‘z.) – beklar naslidan bo‘lgan baland martabali bola yoki beklarning sardori, beklarning begi.

Sultonbeka, Sultonbeka (a.i., ar.-o‘z.) – beklarning baland martabali farzandi.

Sultonberdi, Sultonberdi (ar.-o‘z.) – Alloh baland martabalar egasi bo‘ladigan o‘g‘il berdi.

Sultonbibi, Sultonbibi (ar.-hind.) – ulug‘ martabali qiz, shoh qiz.

Sultonbo‘l, Sultonbo‘1 (ar.-o‘z.) – ulg‘ayib baland martabalar, amallar egasi bo‘lsin.

Sultongul, Sultongul (a.i., ar.-ft.) – baland martabali guldek go‘zal qiz yoki go‘zallarning sultoni, eng a’losi.

Sultongo‘zal, Sultongo‘zal (a.i., ar.-o‘z.) – go‘zal, chiroyli qizlarning sardori, eng a’losi yoki sohibjamol, zebo podshoh.

Sultonzoda, Sultonzoda (ar.-ft.) – sulton, shohning farzandi; sulton nasliga mansub bola.

Sultoniya, Sultoniya (a.i., ar.) – sultonlar nasliga mansub qiz yoki sultonlar mulkining egasi, boy-badavlat qiz.

Sultonkeldi, Sultonkeldi (ar. -o‘z.) – baland martabalar egasi bo‘lmish o‘g‘il tug‘ildi.

Sultonmurod, Sultonmurod (ar.) – baland martabalar egasi bo‘lib, murod-maqsadiga etsin.

Sultonmuhammad, Sultonmuhammad (ar.) -ulg‘ayib baland martabalar egasi bo‘lsin va Muhammad (s.a.v.) o‘z panohida asrasin.

Sultonnazar, Sultonnazar (ar.) – oilaga qo‘shilgan (nazar qilingan) baland martabali o‘g‘il yoki Allohning muruvvati bo‘lmish baland martabali o‘g‘il.

Sultonnasab, Sultonnasab (ar.) – sulton, hukmdorlar nasliga mansub bola.

Sultonniyoz, Sultonniyoz (ar.-ft.) – Allohdan o‘tinib so‘rab olingan o‘g‘limiz ulg‘ayib ulug‘ martabalar egasi bo‘lsin.

Sultonnur, Sultonnur (ar.) – baland martabali, iqboli nurli, tolei baland bola.

Sultonoy, Sultonoy (a.i., ar.-o‘z.) – baland martabalar egasi bo‘lgan oydek suluv qiz.

Sultonposhsha, Suitonposhsha (a.i., ar.-ft.) – baland martabalar sohibi va e’zozlarga sazovor qiz.

Sultonsaid, Sultonsaid (ar.) – baxtiyor, baxtli, tolei balandlarning sardori, ya’ni eng baxtli bola.

Sultontemir, Sultontemir (ar. -o‘z.)-baland martabalar egasi va temirdek mustahkam.

Sultonxon, Sultonxon (ar.-o‘z.) – xonlarning xoni yoki qar. Sulton (Sulton +xon).

Sultonxo‘ja, Sultonxo‘ja (ar.-ft.) – xo‘jalar avlodiga mansub, baland martabali bola.

Sultonchori, Sultonchori (ar.-ft.) – oiladagi to‘rtinchi bola ulg‘ayib ulug‘ martaba sohibi bo‘lsin yoki qar. Sulton va CHori.

Sultonsho, Sultonsho (ar.-ft.) – ulg‘ayib ham sulton, ham shohlardek ulug‘ martaba egasi bo‘lsin.

Sultonqul, Sultonqul (ar.-o‘z.) – qar. Sulton (Sulton+qul) yoki Sultonning, ya’ni Allohning quli.

Sultong‘ozi, Sultong‘ozi (ar.) – din uchun kurashuvchi hukmdor yoki g‘olib, muzaffar shoh.

Suluv, Suluv (a.i., o‘z.) – chiroyli, go‘zal, ko‘hlik.

Suluvbeka // Suluvbika, Suluvbeka (a.i., o‘z.) – beklar nasliga mansub chiroyli qiz.

Suluvbibi, Suluvbibi (a.i., o‘z.-hind.) – oliy nasab avlodga mansub go‘zal qiz.

Suluvgul, Suluvgul (a.i., o‘z.-ft.) – chiroyli, ko‘rkam gul, ya’ni gul kabi zebo qiz.

Suluvjon, Suluvjon (a.i., o‘z.-ft.) – jondan aziz, go‘zal qiz.

Suluvniso, Suluvniso (a.i., o‘z.-ar.) – go‘zal ayol yoki ayollarning eng go‘zali, dilbari.

Suluvnoz, Suluvnoz (a.i., o‘z.-ft.) – chiroyli ishvalar qiluvchi, nozli, nazokatli qiz.

Sulhiya, Sulhiya (a.i., ar.) – tinch, osoyishta yashovchi.

Sumayr, Sumayr (ar.) – «Samirlning kichraytirma shakli.

Sumayra, Sumayra (a.i., ar.) – «Sumayr»ning muannas shakli.

Suman // Sumanoy, Soman (a.i., ft.) – xushbo‘y oq gul; yosmin (jasmin)dek qiz yoki qimmatli, bebaho qiz. Sumanbar (qar.) ismining qisqargan shakli.

Sumanbar, Sumanbar (a.i., ft.) – suman (yosuman) guldek chiroyli qiz yoki kumush tanli oq badan go‘zal.

Sumanbo‘y, Sumanbo’y (a.i., ft.) – yosmin (jazmin) hidli, yoqimtoy qiz.

Sumanso, Sumanso (a.i., ft.) – yosmin (jazmin) monand oq yuzli qiz.

Sunbul // Sunbuloy, Sunbul (a.i., ft.) – sumbul (o‘simlik) kabi go‘zal qiz; jozibali, yoqimtoy. Sunbula (qar.) ismining qisqargan shakli.

Sunbula, Sunbula (a.i., ft.) – xushbo‘y, sunbul, guldek go‘zal qiz yoki shamsiya (quyosh) yili hisobining sakkizinchi oyi sunbul oyida (22 avgust – 21 sentyabr) tug‘ilgan qiz.

Sunduzxon, Sunduzxon (a.i., ar.) – sundus – zardo‘zli shoxi mato yoki sunduz urug‘iga (o‘zbek urug‘laridan biri) mansub qiz.

Sunnat, Sunnat (ar.) – aynan: yo‘l, odat, udum, taomil yoki sunnat qilinganga o‘xshab tug‘ilgan bola. Asli: Sunnatulla.

Sunnatulla, Sunnatulla (ar.) – Allohning yo‘li, maslagi, tariqatiga amal qiluvchi bola yoki Allohning qudrati, mo‘‘jizasi bilan sunnat qilingandek bo‘lib tug‘ilgan bola.

Sunqur // Sunqurboy, Sunqur (o‘z.) – shunqor, lochin; dovyurak qo‘rqmas; sezgir, ziyrak.

Surayyo, Surayyo (a.i., ar.) – iqboli Surayyo yulduzidek yuksak yoki Surayyo yulduzdek go‘zal qiz.

Suraxon, Suraxon (a.i., ar.) – Qur’on suralari, fasllari.

Surat, Surat (a.i., ar.) – ko‘rinish, shakl-shamoil, ya’ni sohibjamol, ko‘rkam qiz. Eht.: Sur’at (qar.).

Surma // Surmaxon, Surma (a.i., ft.) – surmalangan, orolangan, ya’ni qora ko‘z, shahlo ko‘z qiz; go‘zal, ko‘rkam qiz.

Surmaniso, Surmaniso (a.i., ft.) – surma qo‘ygan ayol;chiroyli,zebo ayol.

Surob // Surroboy, Surob (o‘z.) – ko‘rinish, chiroy, ko‘rk; go‘zal qiyofali, tal’at, chehra yoki qar. Suhrob.

Suron // Suronboy, Suron (o‘z.) – hashamatli, bashang, dabdabali.

Surriya // Surriyat, Surriya (a.i., ft.) – kanizak, cho‘ri qizlar; itoatkor, xizmatkor.

Surur // Sururboy, Surur (ar.) – shodlik, xursandchilik; xushchaqchaq, quvnoq, masrur.

Surush // Surushxon, Surush (a.i., ft.) – farishta; pokiza, begunoh, ma’suma.

Surqay, Surqay (ft.) – tugunlarni echuvchi; chigal muammolarni hal eta oluvchi; chidamli, irodali; aqlli, dono.

Surxak, Surxak (ft.) – dindor, taqvodor, xudojo‘y yoki qizil tusli (sochli) bola.

Surxob, Surxob (ft.) – la’l; qimmatli, tengsiz bola.

Surxon, Surxon (ft.) – sur – to‘y, bazm, shodlik yoki sur – qo‘rg‘on, qal’a, ya’ni mustahkam, mahkam bola.

Sur’at, Sur’at (ar.) – chaqqon, tezkor, jadal; epchil, uddaburon; mehnatkash. SHakllari: Sur’atboy, Sur’atjon, Sur’atbek.

Sur’atoy, Sur’atoy (a.i., ar.-o‘z.) – chaqqon, epchil va oydek suluv qiz.

Sur’atxon, Sur’atxon (a.i., ar.-o‘z.) – chaqqon, epchil va yuksak martabali qiz.

Susan, Susan (a.i., ft. > qad. yah.) – lola gullilar turiga mansub gul xili; suv guli (liliya).

Susanbar, Susanbar (a.i., ft.) – susan guli kabi muattar hidli, jozibali yoqimli.

Sutura, Sutura (a.i., ft.) – maqtalgan, maqtovga loyiq.

Suxan, Suxan (ar.) – qar. Subhon.

Suxanoro, Suxanoro (a.i., ft.) – shirinsuxan, shirinso‘zli, shirinkalom qiz.

Suxsur, Suxsur (a.i., o‘z.) – suxsurdek chiroyli, zebo qiz. Suxsur – go‘zallik va sog‘lomlik ramzi hisoblanadi.

Suyuk, Suyuk (o‘z.) – suyukli, erka o‘g‘il yoki qar. Suyukli. SHakllari: Suyukboy, Suyukjon, Suyukmirza, Suyuktoy.

Suyukli, Suyukli (o‘z.)qadrli, aziz, mo‘‘tabar bola.

Suyuma, Suyuma (a.i., o‘z.) – quvonch, shodlik boisi bo‘lgan qiz.

Suyumbeka // Suyumbika, Suyumbeka (a.i., o‘z.) – quvonch, shodlik boisi bo‘lmish, qadrli, martabali qiz.

Suyumxon, Suyumxon (a.i., o‘z.) – suyukli, qadrli; e’zozli.

Suyun, Suyun (o‘z.) – quvonch, shodligimizning boisi bo‘lgan o‘g‘il yoki quvonib, doim suyunib yursin. Asli: Suyundiq (qar.). SHakllari: Suyunbek, Suyunjon.

Suyuna, Suyuna (a.i., o‘z.) – hayotida doimo quvnoq, baxtiyor bo‘lib yursin. Sol.: Suyuma.

Suyunbeka, Suyunbeka (a.i., o‘z.) – quvnoq, baxtiyor va baland martabali qiz.

Suyundiq, Suyundiq (o‘z.) – farzandli bo‘lganimizga quvondik yoki shodlik, sevinch boisi bo‘lgan bola.

Suyuntoy, Suyuntoy (o‘z.) – shodlik, baxtiyorlik boisi bo‘lgan aziz, erka bola.

Suyunxon, Suyunxon (a.i., o‘z.) – hayotida quvnab, sevinib yursin.

Suyunxo‘ja, Suyunxo’ja (o‘z.-ft.) – xo‘jalar avlodiga mansub quvnoq, baxtiyor bola.

Suyunch, Suyunch (o‘z.) – sevinch, baxtiyorlik boisi bo‘lgan bola yoki ota-onasining suyanchi, tayanchi.

Suyunchakxon, Suyunchakxon (o‘z.) – hayotida sevinib, quvonib yursin yoki shodlik, suyunch (shodlik) boisi bo‘lgan bola.

Suyunchali, Suyunchali (o‘z.-ar.) – shodlik va sevinchlar boisi bo‘lgan bolani Ali o‘z panohida asrasin yoki Ali ato qilgan quvonch, baxt.

Suyurg‘ab, Suyurg’ab (o‘z.) – Alloh yarlaqab, muruvvat qilib bergan bola.

Suyanch, Suyanch (o‘z.) – ota-onasiga tayanch, ko‘makdosh, yordamchi bo‘lsin.

Suyanchiq, Suyanchiq (o‘z.) – ota-onasining suyanchiga, madadkori tayanchi bo‘lsin.

Suyar, Suyar (o‘z.) – suyukli, e’zozga sazovor bola yoki Alloh qo‘llaydigan madad beradigan bola. SHakllari: Suyarboy, Suyarbek, Suyartoy.

Suyarali, Suyarali (o‘z.-ar.) – suyukli, aziz bolani Ali o‘z panohida asrasin yoki Ali suyuvchi, qo‘llabquvvatlaydigan bola.

Suyarbek, Suyarbek (o‘z.) – beklar avlodiga mansub suyukli; e’zozli bola.

Suyarxo‘ja, Suyarxo‘ja (o‘z.-ft.) – xo‘jalar avlodidan bo‘lgan suyukli, aziz bola.

Suqsuroy, Suqsuroy (a.i., o‘z.) – suxsurdek go‘zal va oydek suluv qiz.

Sug‘ra // Sug‘ro, Sug‘ra (ar.) – eng kichik, kenja, kenjatoy bola.

Suhayl // Suhayli, Suhayl (ar.) – engil, oson; Suhayl yulduzi, porloq yulduz, ya’ni baxtli, iqbolli bola yoki dono, donishmand.

Rate article
Add a comment