Ismlar Manosi SH harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300

Ismlar Manosi SH harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Chiroyli Ismlar

Ismlar Manosi SH harfiga

Ismlar Manosi SH harfiga: Shabada (a.i., qbmj-engil, mayin shamol, tong shamoli, ya’ni muloyim, yumshoq tabiatli qiz.

SHabbu // SHabbuy (a.i., ft.) – xushhid (xushbo‘y) o‘simlikdek yoqimtoy.

Shabib (ar.) – yosh, navqiron, o‘smir.

Shabiba (ar.) – «SHabib»ning muannas shakli.

Shabob (ar.) – «SHabib» bilan ma’nodosh.

Shabnam (a.i., ft.) – shudring, tungi shudringdek pokiza, musaffo qiz.

Shabon (ar.) – hijriy yil hisobining sakkizinchi oyida, ya’ni sha’bon oyida tug‘ilgan qiz yoki shabon – to‘q, to‘ygan; boy-badavlat. Qar.: SHa’bon.

Shabonali (ar.) – sha’bon oyida tug‘ilgan o‘g‘ilni Ali o‘z panohida asrasin.

Shabonoy (a.i.,ar.-o‘z.) – shabon oyi (hijriy yili hisobining 8 oyi)da tug‘ilgan oydek suluv qiz.

Shabohat (a.i., ar.) – o‘xshash, mos tushuvchi, kelishgan. Eht.: Sabohat (qar.).

SHavvoz, Shawoz (ft.) – azamat, jasur, dovyurak. Sop.: SHovvoz, SHohboz.

Bu Qiziq: Ismlar Manosi CH harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300

SHavvol, Shawol (ar.) – shavvol oyi (hijriy yil hisobining 10 oyi)da tug‘ilgan bola.

SHavkat, Shavkat (ar.) – shon-sharaf, shuhrat; kuchli, qudratli.

SHavkatnazar, Shavkatnazar (ar.) – Alloh iltifot qilib, nazari tushib bergan kuchli, qudratli bola.

SHavqi, Shavqi (ar.) – juda qo‘msalgan, armon qilingan, istalgan bola. Asli: SHavqiddin.

SHavqiddin, Shavqiddin (ar.) – dinning zavqi; din baxsh etadigan zavq, rohat yoki dinni o‘ta qo‘msovchi.

SHavqiya, Shavqiya (a.i., ar.) – orzu qilingan, istalgan, qo‘msalgan qiz yoki zavqqa to‘lgan, quvnoq, shodon qiz.

SHavvol, Shavvol (ar.) – hijriy o‘ninchi oy nomi.

SHaddod, Shaddod (ar.) – kuchli, quvvatli, mustahkam; yordam beruvchi, ko‘maklashuvchi.

SHaddoda, Shaddoda (a.i., ar.) – sho‘x, o‘jar, qaytmas. «SHaddod»ning muannas shakli.

SHayba, Shayba (e.i., ar.) – sochning bir dona oq tolasi; hurmatli, ehtiromga munosib.

Ismlar Manosi SH harfiga: SHaydo, Shaydo (a.i., ft.) – aynan: oshiq, maftun bo‘lgan yoki maftunkor, o‘ziga rom etuvchi, go‘zal, dilbar qiz.

SHaymon // SHaymonboy, Shaymon (ar.) – SHaymuhammad ismining eq. shakli. Eht.: SHayxmuhammad.

SHayx, Shayx (ar.) – aqlli, dono; diniy ustoz, diniy boshliq; shayx.

SHayxzoda, Shayxzoda (ar.-ft.) – shayxning o‘g‘li, shayxlar avlodiga mansub bola.

SHayxzamon, Shayxzamon (ar.) – dinning mashhur boshlig‘i, taniqli taqvodor.

SHayxiddin, Shayxiddin (ar.) – din boshlig‘i, taqvodor, xudojo‘y; din homiysi.

SHayxim, Shayxim (ar.) – «shayx» so‘zi bilan boshlangan ba’zi qo‘shma ismlarning (SHayxmuhammad) eq. shakli.

SHayxislom, Shayxislom (ar.) – islom dini homiysi, islom dini boshlig‘i, peshvosi.

SHayxmuhammad, Shayxmuhammad (ar.) – «SHayx» va «Muhammad» ismlarining birikmasi.

SHayxulla, Shayxulla (ar.) – Alloh bergan din sardori, peshvosi.

SHayxulmardon, Shayxulmardon (ar.-ft.) – erlarning (mardparning), jasurlarning sardori.

SHakar, Shakar (ft.) — shirin, yoqimtoy, suyukli bola. SHakllari: SHakarboy, SHakarbek, SHakargul, SHakarjon, SHakarxon.

SHakarali, Shakarali (ft.-ar.) – shirin, yoqimtoy, suyukli bolani Ali o‘z panohida asrasin.

SHakargul, Shakargul (a.i., ft.) – yoqimtoy, suyukli va guldek suluv qiz.

SHakarnabot, Shakarnabot (a.i., ft.) – shakar va novvotdek shirin va yoqimtoy qiz.

SHakarnoz, Shakarnoz (a.i., ft.) – yoqimli, shirin nozlar qiluvchi qiz.

SHakaroy, Shakaroy (a.i., ft.-o‘z.) – yoqimtoy, shirin va oydek suluv qiz.

SHakila, Shakila (a.i., ar.) – chiroyli, go‘zal, zebo.

SHakur, Shakur (ar.) – Alloh taolo bergan ne’matlarga ko‘p shukr qiluvchi («SHakur» Muhammad (s.a.v.)

ning sifatlaridan hisoblanadi). «SHokir» ismining kuchaytirma shakli.

SHakura, Shakura (a.i., ar.) – «SHakur»ning muannas shakli.

SHalola, Shalola (a.i., ft.) – hayoti sharshara, shaloladek jo‘shqin, barakali bo‘lsin.

SHaman, Shaman (ft.) – qar. SHoymardon yoki shu kabi qo‘shma ismlarning eq. shakli.

SHamdon, Shamdon (a.i.,ar.-ft.) – bevaqt o‘lmasin, umri uzoq bo‘lsin.

SHamjahon, Shamjahon (a.i., ar.-ft.) – olam chirog‘i, dunyo mash’ali; nurli, ravshan.

SHami, Shami (ar.) – shamim, shamin – yoqimli, xushbo‘y yoki SHamsiddin. SHamsulla kabi ismlarning eq. shakli.

SHamida II SHamidaxon, Shamida (a.i., ar.) – xushbo‘y, yoqimtoy.

SHamim II SHamima, Shamim (a.i., ar.) – xushbo‘y, yoqimli, dilrabo.

Ismlar Manosi SH harfiga: SHamolboy, Shamolboy (ar.-o‘z.) – kuchli shamol, bo‘ron paytida tug‘ilgan bola.

SHamoliddin, Shamoliddin (ar.) – din shamoli, dinning kuchli nafasi. Eht.: Jamoliddin (qar.).

SHamoma, Shamoma (a.i., ar.) – muattar, xushbo‘y hid, yoqimli, suyukli qiz.

SHamsi, Shamsi (ar.) – quyosh, yorug‘, ravshan, nurli. Asli: SHamsiddin, SHamsulla.

SHamsibonu, Shamsibonu (a.i., ar.-ft.) – quyoshdek nurli, aslzoda qiz.

SHamsigul, Shamsigul (a.i., ar.-ft.) – quyoshdek nurli, iqboli baland va guldek go‘zal qiz.

SHamsiddin, Shamsiddin (ar.) – dinning quyoshi, nuri, yog‘dusi.

SHamsijamol, Shamsijamol (a.i.,ar.) – quyoshdek nurli, quyoshmonand qiz.

SHamsiy, Shamsiy (ar.) – oftobmonand, quyoshdek mehrli, otashqalb.

SHamsikamol, Shamsikamol (ar.) – etuklik, kamol quyoshi.

SHamsiniso, Shamsiniso (a.i., ar.) – aynan: ayollarning oftobi, quyoshi, quyoshmonand qiz yoki ayollarning mehrlisi, mehriboni.

SHamsinur, Shamsinur (ar.) – quyoshning nuri yoki Nur (qar.), ya’ni Allohning mehri, muruvvati.

SHamsioy, Shamsioy (a.i.,ar.-o‘z.) – quyoshdek go‘zal, iqboli baland qiz.

SHamsiya, Shamsiya (a.i., ar.) – quyoshli, nurli, quyosh farzandi; mehrli, mehribon.

SHamsiqamar, Shamsiqamar (a.i., ar.) – quyoshdek nurli va oydek suluv qiz.

SHamsuddina, Shamsuddina (a.i., ar.) – dinning quyoshi, dinning mash’ali.

SHamsulla, Shamsulla (ar.) – Alloh nuri, yog‘dusi, ya’ni Allohning mehri, muruvvati. Bu nom Muhammad (s.a.v.)ning sifatlaridan biridir.

SHamsulmulk, Shamsulmulk (ar.) – podshohlar quyoshi; davlat quyoshi, mash’ali.

SHamsulhaq, Shamsulhaq (ar.) – halollik, to‘g‘rilik, haqiqat quyoshi.

SHamshar // SHamsharjon, Shamshar (ft.) – qar. SHamshir.

SHamshir // SHamshirboy, Shamshir (ft. > yun.) – tig‘ (shamshir)dek mustahkam va o‘tkir yigit bo‘lsin.

SHamshira, Shamshira (a.i., ft.) – qilich (shamshir)dek mahkam, o‘tkir qiz, qimmatli qiz.

SHamshod, Shamshod (a.i., ft.) – mangu, doimo yam-yashil bo‘lib turuvchi shamshod daraxtidek yoki shamshod rayhondek chiroyli qiz; xushqomat, zebo qiz.

SHamshodoy, Shamshodoy (a.i.,ft.-o‘z.) – shamshoddek xushqomat va oydek go‘zal qiz.

SHanba, Shanba (a.i., ft.) – shanba kuni tug‘ilgan qiz.

SHanbagul, Shanbagul (a.i., ft.) – shanba kuni tug‘ilgan guldek zebo qiz.

SHannoz, Shannoz (a.i., ft.) – shodlikdan nozlangan, shodlanib nozlar qiluvchi. Eht.: SHahnoz.

SHaraf // SHarafjon, Sharaf (ar.) – or, nomus, obro‘y, fahr, iftixor, ulug‘lik, aziz, qadr-qimmatli. Asli: SHarafiddin, SHarofulla.

SHarafiddin, Sharafiddin (ar.) -dinningsalobati, ulug‘vorligi, buyukligi.

SHarbat, Sharbat (a.i., ar.) – shirin, yoqimtoy, dilrabo qiz.

SHariat, Shariat (ar.) – to‘g‘ri yo‘l, ilohiy yo‘l; islom dini qoidalari.

SHariatulla, Shariatulla (ar.) – Allohning diniy talab va qoidalari yoki Allohning taqvodor bandasi.

SHarif, Sharif (ar.) – ilohiy, muqaddas, aziz, e’zozli yoki toza, pokiza, vijdonli.

SHarifa, Sharifa (a.i., ar.) – qadrli, e’zozga munosib qiz.

SHarifnazar, Sharifnazar (ar.) – muqaddas avliyolar, e’tibori (nazari) tushgan bola.

SHarifnafas, Sharifnafas (ar.) – muqaddas avliyolarning qudrati (nafasi) tufayli erishilgan bola.

Ismlar Manosi SH harfiga: SHarifniyoz, Sharifniyoz (ar.-ft.) – muqaddas avliyolar ulug‘lardan o‘tinib, so‘rab olingan bola yoki muqaddas avliyolarning tuhfasi, ehsoni.

SHariftursun, Shariftursun (ar.-o‘z.) – aziz, qadrli bola turib qolsin, ya’ni yashasin, o‘lmasin.

SHarifxo‘ja, Sharifxo’ja (ar.-ft.) – xo‘jalar avlodiga mansub bo‘lgan qadrli, e’zozli bola.

SHarifqul, Sharifqul (ar.-o‘z.) – muqaddas avliyolarning xizmatkori, quli yoki Allohning hurmatga, e’zozga sazovor bandasi.

SHarora, Sharora (a.i., ar.) -uchqun, alanga, nurli, ravshan; go‘zal, zebo qiz.

SHarof, Sharof (ar.) – hurmat-e’tibor va obro‘ sohibi, e’zozli, qadrli.

SHarofat, Sharofat (a.i., ar.) – olijanob, oliyhimmat-toza, pokiza. «SHarof»ningmuannas shakli.

SHarofiddin, Sharofiddin (ar.) – Islom dinining sharafi, shon-shavkati va ulug‘vorligi.

SHarofoy, Sharofoy (a.i., ar.) – qadrli, qimmatli va oydek suluv qiz.

SHarofxon, Sharofxon (a.i., ar.-o‘z.) – qadrli va baland martabali qiz.

SHarofxo‘ja, Sharofxo‘ja (ar.-ft.) – xo‘jalar avlodiga mansub bo‘lgan qadrli, e’zozli bola.

SHarqiya, Sharqiya (a.i., ar.) – sharq qizi; nurli, baxtli qiz.

SHafaq, Shafaq (ar.) – kun botish (shafaq) paytida yoki tongda tug‘ilgan bola.

SHafi’, Shafi’ (ar.) – qanoat qiluvchi yoki shafqat qiluvchi, mehribon; toza, pokiza.

SHafiq, Shafiq (ar.) – mehribon, shafqatli, marhamatli.

SHafiqa, Shafiqa (a.i., ar.) – shafqatli, mehribon qiz.

SHafoat, Shafoat (ar.) – o‘rtada turib vositachilik qiluvchi, himoya qiluvchi.

SHafqat, Shafqat (ar.) – rahmdil, mehribon; kechiruvchi.

SHafqatulla, Shafqatulla (ar.) – Alloh rahm qilib bergan bola yoki Allohning rahmdil, mehribon bandasi.

SHa’bon, Sha’bon (ar.) – hijriy yil hisobi bilan 8-oy nomi, ya’ni sha’bon oyida tug‘ilgan bola.

SHag‘al, Shag’al (o‘z.) – shag‘al (tosh)dek mustahkam bo‘lsin yoki shag‘al urug‘iga (qo‘ng‘irot qabilasining tarmog‘i) mansub bola.

SHahar, Shahar (ft.) – shaharda, shaharga kelganda tug‘ilgan bola. SHakllari: SHaharboy, SHahargul, SHaharjon, SHaharoy.

SHahargul, Shahargul (a.i., ft.) – shaharda tug‘ilgan guldek go‘zal qiz.

SHahboz, Shahboz (ft.) – aynan: shunqor, lochin, ya’ni dovyurak, mard; chaqqon, sezgir.

SHahvor, Shahvor (ft.) – shohona, shohlarcha, yirik, yuksak, a’lo.

SHahd, Shahd (ar.) – bol, asal; shirin, yoqimtoy. Eht.: SHahid, SHohid.

SHahdam, Shahdam (ft.) – dadil, qat’iy, mahkam; jasurona.

SHahzoda, Shahzoda (a.i., ft.) – qar. SHohzoda.

SHahin // SHohin, Shahin (ft.) – aynan: lochin, ya’ni dovyurak, jasur; chaqqon, epchil, sezgir.

SHahina, Shahina (a.i., ft.) – mard, jasur, ziyrak qiz.

SHahir, Shahir (ar.) – ma’lum, taniqli, mashhur, atoqli.

SHahlo, Shahlo (a.i., ar.) – katta qora ko‘zli qiz; qora ko‘zli go‘zal qiz.

SHahnoz, Shahnoz (a.i., ft.) – shohona, beklarcha yoki nozli, karashmali, latofatli.

SHahob, Shahob (ar.) – nurli, nurli yulduz; to‘q qizil, qirmizi yog‘du sochuvchi.

SHahobiddin, Shahobiddin (ar.) – dinning nuri, yog‘dusi yoki dinning nurli farzandi.

SHahodat, Shahodat (a.i., ar.) – guvohlik beruvchi yoki to‘g‘ri, haq yo‘l (din yo‘li)da halok bo‘luvchi.

SHahrbonu, Shahrbonu (a.i., ft.) – mamlakat hukmdori, malika.

Ismlar Manosi SH harfiga: SHahrzod, Shahrzod (ft.) – ochiq chehrali, jilmayib, xayrixohlik bilan boquvchi.

SHahribonu, Shahribonu (a.i., ft.)shohavlodiga, aslzodalarga mansub qiz ayollarning eng yaxshisi, mo‘‘tabari.

SHahriddin, Shahriddin (ft.-ar.) – aynan: din shohi yoki dinni asrovchi, dinning tayanchi bo‘lgan hukmron, shoh.

SHahriyor, Shahriyor (ft.) – buyuk, podshoh, shohlar shohi, shohanshoh.

SHahrizod, Shahrizod (a.i., ft.) – qar. SHahrzod.

SHahrizoda, Shahrizoda (ft.)shohlar, aslzodalar nasliga mansub bola; podshohzoda, shohzoda.

SHahriniso, Shahriniso (a.i., ft.-ar.) – ayollarning eng ulug‘i, mo‘‘tabari, a’losi.

SHahrinoz, Shahrinoz (a.i., ft.) – nazokatli, latofatli yoki xushqad; latif, zebo.

SHahriya, Shahriya (a.i., ft.) – shaharda tug‘ilgan, shahar qizi.

SHahruza, Shahruza (a.i., ft.) – eht.: SHahruza – ro‘za payti (oyi)da tug‘ilgan aslzoda, mo‘‘tabar qiz.

SHahsuvor, Shahsuvor (ft.) – otga mingan chiroyli bola, mohir chavandoz, suvori; ot ustidagi go‘zal.

SHer, Sher (ft.) – aynan: arslon, arslondek dadil, jasur, qahramon yoki sanskritcha: sher – tosh, ya’ni mustahkam, mahkam.

SHerali, Sherali (ft.-ar.) -Alini jasurligi uchun «Allohning sheri» deb yuritishgan yoki sherdek jasur, dovyurak o‘g‘ilni Ali o‘z panohida asrasin.

SHeran, Sheran (ft.-ar.) – «sher» so‘zi bilan boshlangan ba’zi qo‘shma ismlarning eq. shakli.

SHerbadal, Sherbadal (ft.-ar.) – avvalgi turmagan bolalar evaziga (o‘rniga) berilgan dovyurak bola.

SHerbek, Sherbek (ft.-o‘z.) – beklar avlodiga mansub bo‘lgan dovyurak bola.

SHergul, Shergul (a.i., ft.) – jasur, dovyurak va guldek go‘zal qiz.

SHerdil, Sherdil (ft.) – sheryurak, jasur, qo‘rqmas, dovyurak.

SHerdon // SHerdonboy, Sherdon (ft.) – qar. SHerdono yoki sherdon urug‘iga (qipchoq qabilasi tarkibida) mansub bola.

SHerjahon, Sherjahon (ft.) – aynan: olamning sheri, ya’ni dunyodagi eng dovyurak, qudratli bola.

SHerjon, Sherjon (ft.) – aziz, suyukli bola sherdek dovyurak bo‘lsin.

SHerzod, Sherzod (ft.) – aynan: sher bolasi, ya’ni dovyuraklar, jasurlar avlodidan bo‘lgan bola.

SHerikboy, Sherikboy (ar.-o‘z.) – o‘zidan oldingi bolalarga yoki otasiga do‘st, esh bo‘lib yursin yoki sherik – cherik, jangchi, kurashchi.

SHerim, Sherim (ft.) – «sher» so‘zi bilan boshlangan ba’zi qo‘shma ismlar (SHermuhammad va b.) ning eq. shakli.

SHeryigit, Sheryigit (ft.-o‘z.) – dovyurak, qudratli yigit bo‘lsin.

SHerkeldi, Sherkeldi (ft.-o‘z.) – sher kabi dovyurak o‘g‘il tug‘ildi.

SHermalik, Shermalik (ft.-ar.) – basavlat, viqorli, shohona yoki sherdek qudratli, jasur o‘g‘il ulug‘ martabali bo‘lsin.

SHermamat, Shermamat (ft.-ar.) – qar. SHermuhammad.

SHerman // SHermon, Sherman (ft.-ar.) – SHernazar, SHerniyoz, SHermuhammad kabi ismlarning eq. shakli.

SHermard, Shermard (ft.) – sher sifat, sherga o‘xshash; jasur, dovyurak bola.

SHermurod, Shermurod (ft.-ar.) – sherdek dovyurak o‘g‘il ulg‘ayib murod-maqsadiga etsin.

SHermuhammad, Shermuhammad (ft.-ar.) – sherdek dovyurak, jasur o‘g‘ilni Muhammad o‘z panohida asrasin.

SHerniyoz, Sherniyoz (ft.-ar.) – Allohsan o‘tinib, iltijolar qilib olingan sherdek qudratli bola.

SHerobod, Sherobod (ft.) – sherdek qudratli o‘g‘ilning hayoti farovon, obod bo‘lsin.

SHerodil, Sherodil (ft.-ar.) – sherdek qudratli va haqgo‘y, adolatli bola.

SHerozi, Sherozi (ft.) – sherozlik (Erondagi shahar) yoki sherozidek (ko‘kish tusdagi qorako‘l teri) qimmatli, nodir bola.

SHerozod, Sherozod (ft.) – sherdek qudratli, jasur va hur, baxtiyor bo‘lib o‘ssin.

SHeromon, Sheromon (ft.-ar.) – sherdek jasur bola sog‘-salomat bo‘lsin.

Ismlar Manosi SH harfiga: SHerpo‘lat, Sherpo’lat (ft.) – sherdek jasur, qudratli va po‘latdek mustahkam bola.

SHertoy, Shertoy (ft.-ar.) – sherdek, shersifat, qudratli bola yoki sherdek jasur hamda suyukli (erkatoy) bola.

SHerud, Sherud (ft.) – sher bolasi; sherbachcha, ya’ni mard, jasur, qudratli.

SHerxol, Sherxol (ft.) – badanida xoli bor bola sherdek dovyurak bo‘lsin.

SHerxon, Sherxon (ft.) – jasur, dovyurak bola.

SHershod, Shershod (ft.) – sherdek dovyurak va shodon, baxtiyor bola.

SHerqul, Sherqul (ft.-o‘z.) – Allohning sherdek baquvvat, jasur bandasi, quli.

SHerqurbon, Sherqurbon (ft.-ar.) – qurbon oyida tug‘ilgan jasur, dovyurak bola.

SHerg‘ozi, Sherg’ozi (ft.-ar.) – din uchun kurashuvchi dovyurak bola yoki dinning jasur askari.

SHiddat, Shiddat (ar.) – kuchli, qudratli, shiddatli.

SHijoat // SHujoat, Shijoat (ar.) – qo‘rqmas, dovyurak, g‘ayratli, shiddatli.

SHijoatali, Shijoatali (ar.) – kuchli, jasur bolani Ali o‘z panohida asrasin yoki Alining jasurligi, mardligi.

SHijoatdin, Shijoatdin (ar.) – dinning dovyurak, jasur qo‘riqchisi yoki dinning qudrati, kuchi; mo‘‘jizasi.

SHijoatxon, Shijoatxon (a.i., ar.-o‘z.) – jasur, dovyurak, qo‘rqmas qiz.

SHior, Shior (ar.) – hayot yo‘li; maqsad, orzu; g‘oya. Asli: SHiorulla.

SHiorulla, Shiorulla (ar.) – Allohning yo‘li, yo‘lyo‘rig‘i yoki badanida Alloh bergan biror belgi, nishona bilan tug‘ilgan bola.

SHira // SHiragul, SHiraxon, Shira (ft.) – shirin, totli, yoqimtoy qiz.

SHirin, Shirin (ft.) – totli, chuchuk, lazzatli; aziz, yoqimli, suyukli. SHakllari: SHirinboy, SHirinjon, SHirinbibi, SHiringul, SHirinxon, SHirinqul.

SHiringul, Shiringul (a.i., ft.) – yoqimli, aziz, suyukli hamda guldek go‘zal qiz.

SHirinoy, Shirinoy (a.i., ft.-o‘z.) – yoqimli, suyukli va oydek suluv qiz.

SHirinqul, Shirinqul (ft.-o‘z.) – Allohning yoqimli, suyukli bandasi, quli.

SHirmoyi, Shirmoyi (a.i., ft.) – shirmoy nondek lo‘ppi yuzli qiz yoki qimmatli, e’zozli qiz.

SHirmon, Shirmon (a.i., ft.) -to‘liqlo‘ppi yuzli; yuzlari shirmoy nondek chiroyli. SHakllari: SHirmonbu, SHirmonoy, SHirmonxon.

SHirmonoy, Shirmonoy (a.i., ft.-o‘z.) – yuzlari shirmondek lo‘ppi va oy kabi suluv qiz.

SHiroq, Shiroq (ar.) – shamchiroq, qora chiroq yoki shiroq kovush ipi, bandi.

SHig‘ay, Shig’ay (o‘z. > qad.t.) – qashshoq farzandga muhtoj bo‘lib yurib topilgan bola.

SHihob, Shihob (ar.) – yorug‘ yulduz; o‘t, olov, yolqin yoki yorug‘, nurli. Sol.: SHahobiddin.

SHihobiddin, Shihobiddin (ar.) – dinning nuri, yog‘dusi; dinning porloq yulduzi yoki dinning nurli, tolei baland farzandi. Sop.: SHahobiddin.

SHoaziz, Shoaziz (ft.-ar.) – qadrli, aziz yoki qar. SHo(h) va Abduziz.

SHoakram, Shoakram (ft.-ar.) – saxiy, olijanob, mehribon shoh yoki qar. SHo (h) va Akram.

SHoalim, Shoalim (ft.-ar.) – biluvchi, bilimdon, dono shoh yoki qar. SHo (h) va Alim.

SHoamir, Shoamir (ft.-ar.) – bilimdon, ulug‘ hukmron yoki qar. SHo (h) va Amir.

SHoanvar, Shoanvar (ft.-ar.) – nurli, nur sochuvchi, yorqin, ravshan shoh yoki qar. SHo (h) va Anvar.

SHoasil, Shoasil (ft.-ar.) – asilzoda, muqaddas, mo‘‘tabar sho (h) yoki qar. SHo (h) va Asil.

SHoafzal, Shoafzal (ft.-ar.) – maqbul, ortiq, yuqori turuvchi, a’lo sho (h) yoki qar. SHo (h) va Afzal.

SHoahror, Shoahror (ft.-ar.) – mehribon, rahmdil, jo‘mard sho (h) yoki qar. SHo (h) va Ahror.

SHobarot, Shobarot (ft.-ar.) – oppoq kechada, musulmonlar bayrami kechasida tug‘ilgan yoki hur, erkin.

SHobahrom, Shobahrom (ft.) – g‘olib, muzaffar, sho (h), aniqrog‘i, «yovuz kuch Vritani quvlovchi, haydovchi» yoki qar. SHo (h) va Bahrom.

SHobegim, Shobegim (a.i., ft.-o‘z.) – shohlar nasliga mansub, aslzoda qiz yoki sho (h), podshoh qizi, ulug‘, mo‘‘tabar qiz.

SHobek, Shobek (ft.-o‘z.) – beklar avlodiga mansub ulug‘ martabali bola.

Ismlar Manosi SH harfiga: SHobeka, Shobeka (a.i., ft.-o‘z.) – podshohlar nasliga mansub aslzoda qiz.

SHoberdi, Shoberdi (ft.-o‘z.) – Alloh ato qilgan ulug‘ martabali bola.

SHobibi, Shobibi (ft. -o‘z. > hind.) – ulug‘ martabali, mo‘‘tabar qiz.

SHobon, SHa’bon, Shobon (ft.) — sha’bon oyida tug‘ilgan baland martabali bola.

SHobuvi, Shobuvi (a.i., ft.-o‘z.) – ulug‘ martabali qiz.

SHovalad, Shovalad (ft.-ar.) – shoh o‘g‘li, shoh naslining davomchisi, merosxo‘ri.

SHovali, Shovali (ft.-ar.) – Allohning yaqini bo‘lgan shoh, muqaddas shoh.

SHovvoz, Shovvoz (ft.) – azamat, ziyrak, epchil bola.

SHogul, Sbogul (a.i., ft.) – baland martabali, guldek go‘zal qiz.

SHogo‘zal, Shogo’zal (a.i., ft.-o‘z.) – go‘zallarning shohi, eng go‘zal, go‘zallarning go‘zali.

SHod, Shod (ft.) – shodon, quvnoq baxtiyor bola. SHakllari: SHodboy, SHodbek, SHodoy.

SHodali, Shodali (ft.-ar.) – quvnoq baxtiyor bolani Ali o‘z panohida asrasin yoki Ali ato qilgan shodlik, baxtiyorlik.

SHodguna, Shodguna (ft.) – quvnoq, xushchaqchaq, xurram yoki kuychi, musiqachi.

SHoddil, Shoddil (ft.) – quvnoq qalbli, xushchaqchaq, ochiq ko‘ngil yoki dilni shodlatuvchi, ko‘ngilni yayratuvchi.

SHodi, Shodi (ft.) – quvnoqlik, baxtiyorlik. SHakllari: SHodibek, SHodigul, SHodixon.

SHodiahmad, Shodiahmad (ft.-ar.) – qar. SHodi va Ahmad yoki Ahmad (qar.), ya’ni payg‘ambar bergan shodlik, baxt.

SHodibek, Shodibek (ft.-o‘z.) – beklar avlodiga mansub quvnoq, baxtiyor bola.

SHodigul, Shodigul (a.i., ft.) – quvnoq, shodon va guldek go‘zal qiz.

SHodiyor, Shodiyor (ft.) – quvnoqlik, shodlikning hamrohi, do‘sti yoki doimo shodlik, baxtiyorlik hamrohi bo‘lsin.

SHodil // SHoddil, Shodil (ft.) – quvnoq, shodon qalbli, xushchaqchaq bola.

SHodilbek // SHoddilbek, Shodilbek (ft.-o‘z.) – beklar avlodiga mansub bo‘lgan xushchaqchaq bola.

SHodimirza, Shodimirza (ft.) – quvnoq, baxtiyor hamda mirzolardek kelishgan, o‘qimishli yigit bo‘lsin.

SHodimurod, Shodimurod (ft.-ar.) – shodligimiz, maqsadimiz, orzumiz bo‘lgan bola.

SHodiniso, Shodiniso (a.i., ft.-ar.) – ayollarning quvnog‘i, baxtiyor va shodmoni.

SHodixol, Shodixol (ft.) – badanida xol bilan tug‘ilgan quvnoq, baxtiyor qiz.

SHodixo‘ja, Shodixoja (ft.) – xo‘jalar avlodiga mansub bo‘lgan quvnoq, baxtiyor bola.

SHodiya, Shodiya (a.i., ft.) – shodon, quvnoq, baxtiyor qiz.

SHodiqul, Shodiqul (ft.-o‘z.) – Allohning baxtiyor bandasi.

SHodkom, Shodkom (ft.) – doimo shodon, xursand bola.

SHodlik, Shodlik (ft.-o‘z.) – baxtiyorlik, quvonchning boisi bo‘lgan bola yoki shodlik, baxtiyorlik hamrohi bo‘lsin.

SHodmon, Shodmon (ft.) – xursand, mamnun, baxtiyor bola yoki umri doimo shodlikda o‘tsin.

SHodmona, Shodmona (a.i., ft.) – xursand, mamnun, baxtiyor, masrur qiz.

SHodon, Shodon (ft.) – xursand, baxtiyor, mamnun.

SHoyonbek, Shoyonbek (ft.-o‘z.) – e’zoz, e’tiborga loyiq, orzu qilingan bola.

SHojalil, Shojalil (ft.-ar.) – ulug‘vor, buyuk shoh yoki qar. SHo (h) va Abdujalil.

SHojamol, Shojamol (ft. -ar.) – go‘zal, kelishgan shoh; etuk, komil, kamolotga etgan shoh yoki qar. SHo (h) va Jamol.

SHojahon, Shojahon (ft.) – butun olamning shohi, jahon hukmdori.

SHojon, Shojon (ft.) – jondek aziz, suyukli o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHozamon, Shozamon (ft.-ar.) – davr, zamon shohi.

SHozafar, Shozafar (ft.-ar.) – g‘oliblik shohi, muzaffar, engilmas shoh.

Ismlar Manosi SH harfiga: SHoziyod, Shoziyod (ft.) – shohlarning eng afzali, ustuni, shohlar shohi yoki kamolga etuvchi shoh yoxud Allohning tuhfasi, ehsoni bo‘lgan o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHozod, Shozod (ft.) – shohlar, hukmronlar avlodiga mansub bola. Sol.: SHohzod.

SHozot, Shozot (ft.) – shohlar avlodiga mansub bola, aslzoda. Qar.: SHozod.

SHoimom, Shoimom (ft.) – qar. SHo (h) va Imom yoki imom (diniy rahbar, peshvo)larning ulug‘i, etugi, kamolga etgani yoxud qar. SHo (h) va Imom.

SHoinoyat, Shoinoyat (ft.-ar.) – Alloh iltifot, rahm qilib bergan o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHoin’om, Shoin’om (ft.-ar.) – Allohning tuhfasi, sovg‘asi bo‘lgan bola ulg‘ayib ulug‘ martabalar egasi bo‘lsin.

SHoir, Shoir (ar.) – shoir, go‘zal nutq sohibi, notiq bo‘lsin.

SHoira, Shoira (a.i., ar.) – sog‘ ulg‘ayib she’rlar ijod qiluvchi bo‘lsin.

SHoislom, Shoislom (ft.-ar.) – islom hukmdori, islomning tayanchi yoki qar. SHo (h) va Islom.

SHoismat, Shoismat (ft.-ar.) – pokiza, ozoda o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHoista // SHoyista, Shoista (a.i., ft.) – munosib, loyiq, e’zozga arziydigan.

SHoif, Shoif (ar.) – ko‘ruvchi, tanuvchi; ziyrak, sezgir.

SHoiq, Shoiq (ar.) – juda yaxshi, a’lo; havas qilishga arziydigan yoki mushtoq bo‘lib kutilgan bola.

SHoiqa, Shoiqa (a.i., ar.) – havas qilsa arziydigan, juda yaxshi, yoqimtoy qiz yoki orziqib kutilgan qiz.

SHoyi, Shoyi (o‘z.) – kuchli, qudratli yoki SHohimardon, SHoymardon (qar.) ismlarning eq. shakli.

SHoyibek, Shoyibek (o‘z.) – kuchli, qudratli.

SHoyim, Shoyim (ft.) – SHohimardon, SHoymarmon ismlarining eq. shakli.

SHoymardon, Shoymardon (ft.) – mardlar, jasurlarning boshlig‘i, sardori, shohi.

SHoyxol, Shoyxol (a.i., ft.) – yaxshi, xosiyatli xol bilan tug‘ilgan qiz.

SHokamol, Shokamol (ft.-ar.) – etuklik, kamolot shoxi yoki qar. SHo (h) va Kamol.

SHokarim, Shokarim (ft.-ar.) – qar. SHo va Karim yoki Karim (qar.), ya’ni Alloh bergan o‘g‘il ulg‘ayib baland martabalar sohibi bo‘lsin.

SHokir, Shokir (ar.) – Allohga shukrlar qiluvchi, tangri (yaratgan)dan minnatdor bola yoki farzand berganiga Allohga shukrlar qilamiz, minnatdormiz.

SHokira, Shokira (a.i., ar.) – Allohga shukr qiluvchi, yaratgandan minnatdor qiz.

SHokolon, Shokolon (ft.) – ulug‘ shoh, buyuk hukmron yoki oilamizning to‘ng‘ich farzandi ulg‘ayib ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHokuh, Shokuh (ar.) – savlatli, ko‘rkam, hashamatli.

SHolikor, Sholikor (ft.) – sog‘ ulg‘ayib dehqon bo‘lsin yoki sholi o‘rimi paytida tug‘ilgan bola.

SHolxon, Sholxon (a.i., ft.-o‘z.) – eht.: SHolixon, ya’ni sholi o‘rimi paytida tug‘ilgan qiz.

SHomatmirza, Shomatmirza (ft.-ar.) – ulg‘ayib ulug‘ mansabdor, mirzolardek o‘qimishli, kelishgan yigit bo‘lsin.

SHomansur, Shomansur (ft.-ar.) – enguvchi, g‘olib, muzaffar shoh.

SHomaqsud, Shomaqsud (ft.-ar.) – kutilgan, orzu qilingan bola ulug‘ martabali bo‘lsin.

SHomi II SHam’i, Shomi (ft.) – aynan: chiroq, sham, ibodat payti (shom)da tug‘ilgan bola yoki SHomuhiddin, SHomansur kabi qo‘shma ismlarning eq. shakli.

Ismlar Manosi SH harfiga: SHomiddin, Shomiddin (ft.-ar.) – dinning chirog‘i, mash’ali.

SHomil, Shomil (ar. qad.yah.) – keng yoyilgan, qamrovi keng; etarli, etuk, komil yoki SHamuel (qad.yah.) – «xudo eshitgan», «Alloh quloq solgan, inobatga olgan».

SHomila, Shomila (a.i., ar.) – etarli, etuk, har tomonlama kamolga etgan.

SHominiso, Shominiso (a.i., ft.-ar.) – aynan: ayollar chirog‘i, mash’ali, ya’ni ayollarning a’losi, eng afzali yoxud dilbar, dilkusho ayol.

SHomirza, Shomirza (ft.) – o‘qimishli, bilimdonlar sardori, ilg‘ori.

SHomuzaffar, Shomuzaffar (ft.-ar.) – engilmas, g‘olib shoh yoki g‘oliblarning sardori.

SHomukarram, Shomukarram (ft.-ar.) – e’zozli, mo‘‘tabar shoh yoki sog‘ ulg‘ayib ulug‘ martaba va hurmatga sazovor bo‘lsin.

SHonagul, Shonagul (a.i., ft.) – gul butog‘idek go‘zal, ko‘karadigan, ya’ni yashaydigan qiz.

SHonazar, Shonazar (ft.-ar.) – Allohning muruvvati (nazari) bo‘lgan bola ulg‘ayib ulug‘ martabalarga erishsin.

SHonafas, Shonafas (ft.-ar.) – Allohning yoki aziz avliyo (eshon)ning qudrati (nafasi) bo‘lgan o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ mansablar sohibi bo‘lsin.

SHoniyoz, Shoniyoz (ft.) – Allohdan tilab olingan o‘g‘il sog‘ ulg‘ayib ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin yoki Alloh ato qilgan tuhfa, sovg‘a.

SHoniso, Shoniso (a.i., ft.-ar.) – aynan: ayollar shohi, sardori yoki ayollarning eng ulug‘i, mo‘‘tabari.

SHoobod, Shoobod (ft.) – to‘q, farovon hayot kechirib ulug‘ martabalar egasi bo‘lsin.

SHoortiq, Shoortiq (ft.-ar.) – badanida ortiq belgisi (nishoni) bilan tug‘ilgan bola sog‘ ulg‘ayib ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHopari, Shopari (a.i., ft.) – go‘zal, zebo qizlarning sardori, eng a’losi; tengsiz go‘zal.

SHoposhsha, Shoposhsha (a.i., ft.) – ulug‘larning ulug‘i, o‘ta mo‘‘tabar qiz.

SHopur, Shopur (ft. > pahl.) – shohzoda, shoh farzandi, podshoh o‘g‘li.

SHopo‘lat, Shopo‘lat (ft.) – po‘latdek mustahkam o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHorajab, Shorajab (ft.-ar.) – rajab oyida tug‘ilgan o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ martabaga erishsin.

SHorizqi, Shorizqi (ft.-ar.) – sog‘ ulg‘ayib rizqu nasibali va baland martabali bo‘lsin.

SHosaid, Shosaid (ft.-ar.) – ulug‘ martabali va baxtli, saodatmand bola.

SHosalim, Shosalim (ft.-ar.) – sog‘lom, baquvvat bo‘lib o‘ssin va ulug‘ mansablar egasi bo‘lsin.

SHosalmon, Shosalmon (ft.-ar.) – sog‘-salomat, eson-omon ulg‘ayib, ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHosafar, Shosafar (ft.-ar.) – safar oyida yoki safar chog‘ida tug‘ilgan ulug‘ martabali o‘g‘il.

SHosobir, Shosobir (ft.-ar.) – sabr-toqatli, chidamli, irodali bola.

SHosolih, Shosolih (ft.-ar.) – ozoda, pokiza, begunohlarning eng a’losi, eng yuksak turuvchisi.

SHosuvor, Shosuvor (ft.) – suvoriylarning sardori; ulug‘ chavandoz.

SHosulton, Shosulton (ft.-ar.) – sultonlarning eng ulug‘i – shohlar shohi, buyuk hukmron, boshliq.

SHotemir, Shotemir (ft.-o‘z.) – temirdek mustahkam o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHotirboy, Shotirboy (ar.) – o‘tmish mansablaridan biri bo‘lib, podshoh mingan ot jilovini ushlab boruvchi amaldor, jilovbardor, chaqqon, dadil, pahlavon yoki maxsus kiyimda yurib dodxohlar arizasini yig‘ib oluvchi amaldor. Eht.: SHotir>SHotur>SHotursun (qar.).

SHoturdi, Shoturdi (ft.-o‘z.) – yashab turib qolsin va ulg‘ayib martabalarga erishsin.

SHotursun, Shotursun (ft.-o‘z.) – yashab turib qolsin va ulug‘ martabalarga erishsin.

SHofayzi, Shofayzi (ft.-ar.) – nasibasi mo‘l, fayz-barakali hamda ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHofiy, Shofiy (ar.) – qanoat qiluvchi, qanoatbaxsh; durust, maqbul. Bu nom Islomda to‘rt mazhabdan birini tuzgan imom Abu Abdulloh Muhammad ibni Idrisning laqabi bo‘lgan.

SHofiya, Shofiya (a.i., ar.) – shifobaxsh, sog‘lom yoki qar. SHofiy.

SHoxdor, Shoxdor (ft.) – boshida qandaydir ortiqcha belgi bilan tug‘ilgan bola.

SHoxli // SHoxliboy, Shoxli (ft.) – boshida qandaydir ortiqcha belgi (do‘ng, shish) bilan tug‘ilgan bola.

SHaxob, Shaxob (ar.) – qar. SHahob yoki shaxob – daryo irmog‘i, daryocha.

SHoyad, SHoyadbek, Shoyad (ft.) – o‘lmasdan yashab ketsa ajab emas, yashaydi deb umid qilamiz. Hadeb farzandlari nobud bo‘lavergan oilalarda navbatdagi bolaga beriladigan nom.

SHoyadxon, Shoyadxon (a.i., ft.-o‘z.) – yashab ketsa ajab emas; yashab ketar deb umid qilamiz.

SHoqilich, Shoqilich (ft.-o‘z.) – qilichdek mustahkam va o‘tkir, ulug‘ martabalar egasi bo‘lsin.

SHoqul, Shoqul (ft.-o‘z.) – Allohning e’zozli, mo‘‘tabar bandasi, quli.

SHoqurbon, Shoqurbon (ft.-ar.) – qurbon oyida tug‘ilgan o‘g‘il sog‘ ulg‘ayib ulug‘ martabalar sohibi bo‘lsin.

SHog‘ayrat, Shog‘ayrat (ft.-ar.) – g‘ayratli, chaqqon, mehnatkash yigit bo‘lsin va ulg‘ayib ulug‘ martabalarga erishsin.

SHog‘ani, Shog ani (ft.-ar.) – ulug‘ martabali, boy-badavlat bola.

SHog‘iyos, Shog’iyos (ft.-ar.) – ota-onasiga ko‘makchi, suyanchiq bo‘lib o‘ssin va ulug‘ martabalarga erishsin.

SHog‘ulom, Shog‘ulom (ft.-ar.) – shohning quli, xizmatkori yoki Allohning bandasi, quli. Sol.: SHoqul.

SHoh, Shoh (ft.) – podshoh, sulton yoki Tangri, Alloh yoki eng yuksak, eng mo‘‘tabar.

SHohabib, Shohabib (ft.-ar.) – eng yuksak, mo‘‘tabar do‘st, hamdam yoki qar. SHo(h) va Habib.

SHohaydar, Shohaydar (ft.-ar.) – podshohlarning eng jasuri, bahodir yoki qar. SHo(h) va Haydar.

SHohakim, Shohakim (ft.-ar.) – bilimdon, donishmandlarning eng ulug‘i, mo‘‘tabari yoki qar. SHo(h) va Hakim.

SHohalim, Shohalim (ft.-ar.) – saxiy, saxovatli, rahmdillarning eng ulug‘i yoki qar. SHo(h) va Halim.

SHohamdam, Shohamdam (ft.) – ota-onasi yoki o‘zidan oldingi aka-opalariga do‘st, esh bo‘lib ulg‘aysin yoki eng mo‘‘tabar, e’zozli do‘st.

SHohan, Shohan (ft.) – yuksak e’zozga loyiq bola yoki eng yaxshi fazilat va xislatlar sohibi.

SHohanbu, Shohanbu (a.i., ft.-o‘z.) – eng yaxshi xislatlar egasi bo‘lgan qiz.

SHohanda, Shohanda (a.i., ft.) – eng yaxshi fazilat, xislatlar egasi; saxovatli. himmatli qiz.

SHohasan, Shohasan (ft.-ar.) – go‘zal, chiroylilarning eng a’losi, ustuni, tengsiz go‘zal yoki qar. SHo(h) va Hasan.

SHohafiz, Shohafiz (ft.-ar.) – ulug‘. g‘amxo‘r, mehribon va asrovchi yoki qar. SHo(h) va Hafiz.

SHohbek, Shohbek (ft.-ar.) – aslzodalar, beklarning sardori yoki beklar avlodiga mansub ulug‘ martabali bola.

SHohbergan, Shohbergan (ft.-o‘z.) – Alloh ato qilgan bola. Allohning ehsoni.

SHohberdi, Shohberdi (ft.-o‘z.) – Alloh ato qilgan bola.

SHohboz, Shohboz (ft.) – shunqor (lochin)dek chaqqon, jasur bo‘lsin yoki umri lochin parvozidek yuksak bo‘lsin.

SHohboy, Shohboy (ft.-o‘z.) – qar. SHoh; (SHoh+boy) yoki «shoh» so‘zi bilan boshlangan ismlarning eq. shakli.

SHohbonu, Shohbonu (a.i., ft.) – malika, shohlar nasliga mansub qiz; ulug‘ martabali: mo‘‘tabar qiz.

SHohvalad, Shohvalad (ft.-ar.) – shohzoda; shohlar, hukmdorlar nasliga mansub bola.

SHohvali, Shohvali (ft.-ar.) – avliyolar sardori; muqaddas shoh.

SHohgado, Shohgado (ft.) – qar. SHo(h) va Gado yoki farzandga muhtoj (gado) bo‘lib yurib topilgan o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ martabalarga erishsin.

SHohdod, Shohdod (ft.) – shohning, ya’ni Aplohningtuhfasi, ehsoni.

SHohyora, Shohyora (ft.) – Alloh yor bo‘luvchi, qo‘llovchi bola.

Ismlar Manosi SH harfiga: SHohzamon, Shohzamon (ft.-ar.) – davr hukmdori, davr podshohi.

SHohzod, Shohzod (ft.) – shohlar nasliga mansub bola, podshoh o‘g‘li.

SHohzoda, Shohzoda (ft.) – shoh farzandi, shohlar nasliga mansub bola.

SHohzodabegim, Shohzodabegim (a.i., ft.-o‘z.) – qar. SHohzoda va Begim.

SHohibek, Shohibek (ft.-o‘z.) – beklar shohi yoki SHoyibek (qar).

SHohid, Shohid (ar.) – Guvohlik beruvchi. Bu nom Muhammad (s.a.v.)ning sifatlaridan biri bo‘lgan. SHuningdek, go‘zal, kelishgan, suyukli.

SHohida, Shohida (a.i., ar.) – chiroyli, kelishgan, suyukli qiz.

SHohiddin, Shohiddin (ar.) – din uchun jonini fido qiluvchi, xudojo‘y, taqvodor yoki chiroyli, suyukli.

SHohidil, Shohidil (a.i., ft.) – pok ko‘ngil, maftunkor, jozibali.

SHohidoy, Shohidoy (a.i., ar.-o‘z.) – go‘zal, zebo, suyukli qiz.

SHohidqul, Shohidqul (ft.-o‘z.) – qar. SHohid (SHohid+qul).

SHohizinda, Shohizinda (ft.) – SHohizinda (qadamjo)ni ziyorat qilgach tug‘ilgan bola.

SHohim, Shohim (ft.-ar.) – «shoh» so‘zi bilan boshlangan ba’zi qo‘shma ismlar (SHohmuhammad kabi) ning eq. shakli.

SHohimardon, Shohiniardon (ft.) – mardlar, jasurlar shohi, sardori. Bu nom xalifa Alining sifati bo‘lib, u jasurligi uchun ana shunday nomlangan.

SHohimmat, Shohimmat (ft.-ar.) – olijanob, marhamatli, saxiy o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ martabaga erishsin.

SHohin, Shohin (ft.) – lochin; qarchig‘aydek sezgir, jasur bo‘lsin.

SHohina, Shohina (a.i.. ft.) – jasur, mard qiz yoki malika, aslzoda.

SHohir, Shohir (ar.) – shuhratli, shavkatli yoki eht.: SHokir (qar.).

SHohista, Shohista (a.i., ft.) – munosib, loyiq, e’eozga sazovor. Sol.: SHoista.

SHohistagul, Shohistagul (ft.) – hurmatga, e’zozga munosib bo‘lgan guldek go‘zal qiz.

SHohisulton, Shohisulton (ft.-ar.) – sultonlar shohi, shohlar-shohi.

SHohkeldi, Shohkeldi (ft.-o‘z.) – ulug‘ martabali o‘g‘il.

SHohmalik, Shohmalik (ft.-ar.) – engilmas, g‘olib, muzaffar yoki qar. SHoh va Abdumalik.

SHohmansur, Shohmansur (ft.-ar.) – g‘olib, engilmas shoh. Sol.: SHomansur.

SHohmirza, Shohmirza (ft.) – ulug‘ martabalar sohibi va mirzalardek bilimli, kelishgan yigit bo‘lsin.

SHohmurod, Shohmurod (ft.-ar.) – ulg‘ayib baland martabalarga erishsin va murodu maqsadga etsin yoki shoh (Alloh) erishtirgan orzu, maqsad.

SHohmuhammad, Shohmuhammad (ft.-ar.) – qar. SHoh va Muhammad.

SHohnavoz, Shohnavoz (ft.) – mehru shafqat, saxovat shohi yoki nazokatli, latofatli hukmron yoxud nazokat shohi.

SHohnazar, Shohnazar (ft.-ar.) – Allohning iltifoti (nazari) tufayli erishilgan bola.

SHohniyoz, Shohniyoz (ft.) – Alloxdan o‘tinib so‘rab olingan bola yoki Allohning tuhfasi, ehsoni.

SHohnoz // SHohnoza, Shohnoz (ft.) – tengsiz nozlar qiluvchi; yoqimtoy jozibali qiz.

SHoholam // SHohiolam, Shoholam (ft.-ar.) – dunyo podshohi, jahon hukmdori.

SHohotam, Shohotam (ft.-ar.) – saxiylar, jo‘mardlarning sardori, shohi yoki qar. SHoh va Hotam.

SHohpari, Shohpari (ft.) – basavlat, kelishgan, viqorli go‘zal; parilar podshohi, sardori, go‘zallarning go‘zali.

SHohrbonu // SHahrbonu, Shohrbonu (a.i., ft.) – mamlakat hukmdori; malika. Sol.: SHahrbonu.

SHohruh, Shohruh (ft.) – viqorli, kelishgan; chiroyli, zebo yoki shaxmatdagi shoh ruhi (ladya, to‘ra). Rivoyatga ko‘ra, Temur shaxmat o‘ynab o‘tirganida o‘g‘il tug‘ilganini eshitadi va unga SHohruh deb nom beraDI.

SHohsanam, Shohsanam (ft.-ar.) – go‘zallarning sardori, shohi, viqorli, tengsiz go‘zal.

SHohsaodat, Shohsaodat (ft.-ar.) – baxtli, omadli; ulug‘ martaba sohibi.

SHohsifat, Shohsifat (ft.-ar.) – eng yaxshi fazilatlar sohibi.

SHohsuvor, Shohsuvor (ft.) – ot minishning mohiri, mohir chavandoz; otliq.

SHohtoy, Shohtoy (ft.-o‘z.) – suyukli, erkatoy o‘g‘il ulg‘ayib ulug‘ martaba sohibi bo‘lsin.

SHohusayn, Shohusayn (ft.-ar.) – o‘ta marhamatli, rahmdil, mehribonlar sardori yoki qar. SHo(h) va Husayn.

SHohxo‘ja, Shohxo’ja (ft.) – xo‘jalar avlodiga mansub bola ulg‘ayib ulug‘ martabalar egasi bo‘lsin.

SHohquli, Shohquli (ft.-o‘z.) – ulug‘ podshohning quli, ya’ni Allohning quli, bandasi.

SHuayb, Shuayb (ar.) – shoh, butoq yoki to‘g‘ri yo‘lga yo‘llovchi, ko‘makchi.

SHujo, SHijo, Shujo (ar.) – mard, qo‘rqmas, jasur, dadil.

SHukri, Shukri (a.i., ar.) – shukur qiluvchi, minnatdor. Asli: SHukriniso.

SHukriniso, Shukriniso (a.i., ar.) – ayollarning sharaflisi, e’zozlisi yoki faxri, shukr qiluvchi, qanoatli ayol.

SHukriya, Shukriya (a.i., ar.) – shukur qiluvchi, qanoatli ayol.

SHukur, Shukur (ar.) – qanoat qilgan, minnatdor. Asli: SHukurulla, SHukuriddin (qar.). SHakllari: SHukurboy, SHukurjon, SHukurxon.

SHukura, Shukura (a.i., ar.) – shukr etuvchi, qanoat qiluvchi qiz.

SHukurali, Shukurali (ar.) – xalif Apidan minnatdormiz yoki bolali bo‘lganimiz uchun shukrlar qilamiz va Ali uni o‘z panohida asrasin.

SHukurberdi, Shukurberdi (ar.-o‘z.) – farzandli bo‘lganimiz uchun (Allohdan) minnatdormiz, shukur qilamiz.

SHukuriddin, Shukuriddin (ar.) – dinning shukuhi, shuhrati yoki dinga sig‘inuvchi bola, xudojo‘y.

SHukuriya, Shukuriya (a.i., ar.) – shukur qiluvchi, qanoatli qiz.

SHukurulla, Shukurulla (ar.) – farzandli bo‘lganimiz uchun shukrona aytamiz.

SHukufa, Shukufa (a.i., ft.) – gul gulg‘unchasi, ya’ni gulg‘unchasidek chiroyli, zebo qiz.

SHukuh, Shukuh (ft.) – ulug‘vor, shonu shavkatli; ko‘rkam, kelishgan.

SHumbol, Shumbol (o‘z.) – ulkan, ulug‘, buyuk, pahlavon.

SHunqor // SHunqorboy, Shunqor (o‘z.) – lochin; dovyurak, jasur, chaqqon.

SHu’la, Shu’la (a.i., ar.) – aynan: olovning tili, nur, yog‘du, mash’al.

SHuhrat, Shuhrat (ar.) – dovrug‘, mashhurlik; shonu shavkat. Ismlar Manosi SH harfiga

SHuhratoy, Shuhratoy (a.i., ar.-o‘z.) – mashhur, shavkatli qiz.

Rate article
Add a comment