Miya – Xotira Xazinasi Haqida Miyani Muntazam Mashq Qildirish Kerak

Miya Xotira hakida Psixologiya

Miya Xotira hakida

Miya Xotira hakida: Xotirasi o‘tkir, miyasi kuchli, hamma narsani eslab qoladi-ya, kabi gaplarni tez-tez eshitish mumkin. Bu odamlar xotiraning kundalik hayot va kasbiy faoliyat uchun katta ahamiyatga ega ekanligini anglab etganlaridan dalolatdir. Barcha kasbiy faoliyatlarda xotira

juda qimmatli vositadir. YA’ni o‘rtacha darajadan baland bo‘lgan xotiraga ega kishilar boshqalarga nisbatan afzalliklarga egadirlar. Favqulodda yaxshi xotiraga ega kishi lar bilan bir qatorda, haqiqatan ham xotirasi nihoyatda yomon odamlar kam bo‘lsa-da, uchrab turadi. Zero, xotira hammada bor. Faqat uni qanday ishlatipshi bilish kerak, xolos.

Bu qiziq: Alloh Ismlari Allohning 99 Go‘Zal Ismlari Ma’nosi

Darhaqiqat, hammamiz xotiraga egamiz. Agar ayrimlar o‘z ixtiyorlari bilan xotirasi yomonligini tan olgan bo‘lsalar, bu ularning xotiradan foydalana olmasliklarini anglatadi. Biz ancha miqdordagi g‘oyalar, dalillar, ma’lumotlarni eslab qolamiz. Busiz, hatto, yashash mumkin bo‘lmay qolardi. Unda nima uchun biz ayrim odamlarni eslab qolamizu, boshqalarining nomlari sdimizda qolmaydi. Ba’zi uchrashuvlarni osongina eslab qolamizu, boshqalarini yozib olishga majburmiz. Bir xil topshiriqlarni bajaramizu, boshqalari haqida mutlaqo unutib qo‘yamiz. Ayrim ma’lumotlarni yodlab olamizu, boshqalarini esa tszda unutib yuboramiz. Bu jumboqning javobi juda oddiy. Miya Xotira hakida Nimadir yodimizda muhrlanib qolsa, biz eslab qolishning samarali usullarini ongli yoki ongsiz ravitttda qo‘llagan bo‘lamiz. Agarda xotiramizda nimanidir saqlab qololmagap bo‘lsak, demak, eslab qolish jarayoni noto‘g‘ri o‘tgan bo‘ladi.

Aqliy mashg‘ulot o‘tkazipt faqat qariyalargagina emas, balki yoshlar uchun ham zarur. YOtgan tosh ostidan suv oqmaydiiborasi xotiraga ham tsgishli. Uni muntazam ravishda mustahkamlab borish ijodiy salohiyat, umr faoliyatiga ijobiy ta’sir qiladi.

Bosh miya insonning o‘ziga xos biologik kompyutsridir. U bizning ongimizni, shutpptgdek, fe’l-atvorimizpi botpqaruvchi asosiy mexaiizm hisoblanadi. Miyamiz tufayli biz ish va o‘qishda yoshimiz hamda individual qobiliyatimizga qarab ma’lum bir natijalarga eriptamiz. U bizning tanamizni, qobiliyatimizni boshqaradi. Miya ishlab turganida nimalarnidir o‘rganib, o‘z qiziquvchanligimizni namoyon qilishimiz, irodamizni belgilangan maqsadlarga qaratishimiz, yo‘naltirishimiz mumkin.

Agar atrofda ro‘y bsrastgan barcha voqsahodisalar bilan qiziqib borilsa, xatti-harakatlar asoslantirilsa va muntazam raviptda o‘qib, o‘rganitp davom ettirilsa, nafaqat yoshlarga. balki keksa odamlarga ham muvaffaqiyat doim yor bo‘ladi. Bupda yoshga oid xastaliklarni aniqlovchi va majmuaviy davolash yordamida ularning oldini oluvchi usullar juda samarali hisoblanadi.

Ismlar Manosi qaysi Ism Islomda ulug’ xisoblanadi

Ushbu kitobdan xotirani mashq qildirish va uning ishchanligini saqlab qolishga yordam bsruvchi usullar bilan tanishibgina qolmay, ushbu jarayondan zavqlanish hissini ham tuyasiz. Bundan tashqari, ushbu usullar yordamida ma’nan takomilga ham etasiz. Lgar axborotlar oqimi ichidap eng asosiylari, muhimlarini ajratib olishga o‘rgansangiz, u sizga bosim o‘tkaza olmaydi. Ushbu kitobda bayon etilganlarning hammasini ongli ravishda qabul qilishga harakat qiling. Mabodo natijalar darrov ko‘rinmasa, hafsalangiz pir bo‘lmasin. O‘quv jarayonidan katta qoniqish hosil qilib, qisqa fursatda ijobiy natijalarga erishasiz. Agar birdan xotirangiz yaxshilanayotganiga amin bo‘lsattgiz, bu hali imkoniyatlaringizning chsgarasi emasligini bilib qo‘ying.

Kitobni o‘qish davomida siz inson o‘rtacha olganda o‘z aqliy qobiliyatlaritgittg juda kam foizini ishlatadi xolos, degan fikrga kelasiz. Ammo xotiraning ajoyib imkoniyatlarini kengaytirish uchun hech qachon kech emas. Sizga yangiliknn o‘zlashtirish, qabul qilish uchun juda qarib qolganingizni uqtira boshlashlari yoki xotirangiz haddan tashqari yomon ekanligini ta’kidlashlari bilan sizning fikrlash qobiliyatlaringiz darhol pasaya boshlaydi. SHu bilan bir vaqtning o‘zida Iogann Volfgang Gyote dahosi juda keksaygai yoshda ham mehnat unumdorligining maksimal darajasiga erishish mumkinligini isbotlab beradi. CHunki u «Faust» asarining ikkinchi qismini 80 yoshdan oshgapida yozgan edi. SHoirning jamiyat bilan doimo qiziqib turgani asarning bu qismi yaratilishi uchun quvvat va turtki bo‘lgan.

Insonning yopt yoki qari ekanligi bosh miyadagi to‘qimalar katakchalari soni bilap belgilanmaydi. Bu jarayoida biologik kompyuter – miyasining moslanuvchanligi, his-hayajonlarga javob bera olish qobiliyati va jismoniy holati hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Bu xususiyatlarni rivojlantirish uchun miyaning yangi hududlari, qismlariga kirib borishga yordam beruvchi maxsus ishlab chiqilgan usullarni o‘zlashtirib olish kerak degani. Ushbu kitobda siz o‘z miyangizga foydali usullarni qo‘llash uchun zarur bo‘lgan manbani topasiz va o‘zittgttzntptg ttjodiy imkoniyatlaringizni yuzaga chiqara olasnz.

Dastlab siz o‘z xotirangizni tahlil qilib olipg va uning yordamida o‘z qobiliyatlaringiztsh attiqlang. Keyin siz hayotda tez-tez to‘qnatp kelib turadigan oddiy qoidalarshshg bir nechtasi bilan tanishasiz. Miya Xotira hakida Keltusida xotirangizningbundan murakkabroqxizmatlaridan foydalanishingiz osonroq bo‘lishi uchun bu qoidalarni yaxshi o‘zlashtirib olishingiz zarur.

Har bir odam buyuk qobiliyatlarga ega, faqat o‘zi buni bilmaydi, xolos. Kitobni o‘qiyotganingizda siz o‘z xotirangizning kutilmagan imkoniyatlarini ochib, o‘zingizni yaxshiroq bilib olasiz.

Miya – Xotira Xazinasi

Agar siz miyangizni maqsadli yo‘naltirib mashq sildirishni istasangiz, o‘ziga xos tamoyillar bilan tanishib olishingiz lozim bo‘ladi.

Miya inson organizmidagi barcha hissiy va jismoniy harakatlarni boshqaradi. Odamning asosiY xotirasi bosh miyada mujassamlaigai. Bosh miya ikkita katta – chap va o‘sh’ yarim sharlardan tashkil toigan. Ular bir-biri bilai asab to‘qimalari – nomissurlar bilan bog‘langan. CHap yarim shar tanamizning o‘ig tomoni, o‘ig yarim shar esa chap tomonini boshqaradi.

Miya - Xotira Xazinasi

Katta yarim sharlar bir-biridan mutlaqo farq qiladigan vazifalarni bajarishga mo‘ljallaigai. CHap yarim shar deyarli barcha odamlarda til ko‘nikmalari, mantiq, tahlil, raqamlar, qoidalar, tizimlash, tartib bilan bog‘liq; o‘ng yarim shar esa fantaziya, orzu qilish, raig va tovushni makon hududlarida qabul qilish va majoziy fikrlash uchun javob beradi.

Ilgari maqsadli intellektual faoliyat miyaning bu faoliyatni qo‘llash uchun zarur bo‘lgan qismlarini rivojlantiradi va bu vaqtda zarur bo‘lmagan qismlarni ishga solmaydi, deb hisoblanar edi. Ma’lum bo‘lishicha, bunday hollarda sinergetik effekt hodisasi ro‘y berarkan. Buning oqibatida aqliy faoliyatning hamma sohalari va yo‘nalishlari yuqori darajada yakunlanar ekan. Mutlaqo yangi bo‘lgan bu bilim avvaliga qo‘rquv uyg‘otadi, ammo keyin keksa odam bosh miyasining uxlab qolgan o‘ng yarim sharini uyg‘otadi va tezda uni yana hayotga qaytaradi.

YOpt bolalarda bopt miyattipg o‘ng tomotti faollashgan bir vaqtda keksa odamlarda o‘qish-o‘rganish va mehnat faoliyatining tugashi sababli miya xazinasining bu ombori,

asosan, «mixlab tashlangan» bo‘ladi. SHuning uchun ushbu kitobning muhim vazifasi – miya o‘ng yarim sharini imkon darajasida tez rivojlantirish, shu bilap bir vaqtda chap yarim sharning kuchli harakatlari (funksiyalari)ni ham mashq qildirishdan iboratdir. Miyamizning hamma imkoniyatlaridan unumli va samarali foydalanish uchun biz uning ikkala yarim sharini baravariga ishga solishimiz lozim.

Miyani Muntazam Mashq Qildirish Kerak

Miya tanamizni tashkil qiluvchi boshqa a’zolar kabi parvarishga muhtojdir. U tana umumiy vaznining 2 foizini tashkil qilsa-da, butun tanamizga zarur bo‘lgan quvvatning 20 foizini sarflaydi.

Miyani Muntazam Mashq Qildirish Kerak

Nafaqat tana, balki miya ham mashq qilish va yaxshi holatda bo‘lishga muhtojdir. Doimiy harakat inson tanasining mushaklarini mustahkamlaydi. Miyani mashq qildirganingizda esa uning tezkor xotirasini yangilaysiz va fikrlashini tezlashtirasiz.

Miya mashqi ko‘p narsa talab qilmaydi. Buning uchun dunyoviy bilimlar, favqulodda qobiliyatlar yoki maxsus sharoitlar yaratish ham shart emas. Muntazam ravishda har kuni o‘tkaziladigan o‘n daqiqalik mashg‘ulotning o‘zi etarli bo‘ladi.

Biz bosh miyani, ya’ni tana va ruhni birlashtiruvchi bu a’zoni mashq qildirishning naqadar muhim ekanligini tushunishingizni istar edik. Aqliy markazsiz gavdamiz jonsiz, harakatsiz tanaga aylanadi. Miya Xotira hakida U yurolmaydi, o‘tirolmaydi, ovqatlana olmaydi, suv icholmaydi, hayot kechirishi uchun zarur bo‘lgan harakatlarni qila olmaydi. Xuddi shunday gapni ruhiy holat haqida ham aytish mumkin: agar siz ruhiy holatingiz tetik, yaxshi bo‘lishini istasangiz, miyangizpi maptq qildiritpga jiddiy ahamiyat berttptingiz kerak. CHunki faqat shu yul bilapgina ruhni tetik va sog‘lom saqlash mumkin.

Miyani mashq qildirish organizmning ishchanlik qobiliyatini ko‘taradi, psixologik mo‘‘tadillik va yaxshi kayfiyat bag‘ishlaydi. Bu amaliyotda sinalgan. Miyani mashq qildirish uchun biz taklif qilayotgatt usullardan foydalanishingiz mumkin.

Bu usullar bosh mining sng yarim sharida bo‘lganidek, chap yarim sharini faollashtirishga sezilarli tarzda yordam beradi va shu tariqa axborotning xotirada uzoq vaqt davomida mustahkamlanib qolishiga ko‘mak loshadi.

Bu usullar bosh miyaning o‘ng yarim sharida bo‘l Ushbu kitobda ajoyib samara beruvchi ko‘plab usullar tavsiya etilgan. Ularni muntazam bajarish natijasida siz faqat aniq-tiniq xotiragagina ega bo‘lib qolmasdan, balki zavqlanish hissini ham tuyasiz.

Rate article
Add a comment