Psixologiya
Jinsiy Balog’at ga Yetish Haqida
038
Jinsiy balog’atga yetish haqida tushuncha. Jinsiy Balog’at: O’smirlik davrida kuzatiladigan xarakterli holatlardan biri jinsiy balog’
Psixologiya
O’smirlik Davri Haqida O’smirlik yoshidagi o‘g‘il va qizlarning o’ziga xos psixologik xususiyatlari
045
O’smirlik Davri Haqida: Psixologiya fanining muhim sohalaridan biri bo’lmish yosh psixologiyasi fani bevosita inson psixologiyasining namoyon bo’
Stress va kasalliklar xakidaPsixologiya
Stress va kasalliklar xakida Stress kanday paydo bo‘ladi
0129
Stress va kasalliklar  Stress va kasalliklar xakida: Agar Stress mushaklarda zo‘riqish ortishi, ko‘p ter ajralishi, nafas bo‘g‘ilishi yoki bezovtalik kabi
Stress xakida deganda nimani tushunamizPsixologiya
Stress Haqida deganda nimani tushunamiz?
0103
Stress nima bu? Stress haqida: Ayni paytda Stress maktab o‘quvchisidan tortib oliy martabali davlat xizmatchisigacha, uy bekasidan to quruvchi yo sotuvchigacha
Miya Xotira hakidaPsixologiya
Miya – Xotira Xazinasi Haqida Miyani Muntazam Mashq Qildirish Kerak
0134
Miya Xotira hakida Miya Xotira hakida: Xotirasi o‘tkir, miyasi kuchli, hamma narsani eslab qoladi-ya, kabi gaplarni tez-tez eshitish mumkin.