Stress va kasalliklar xakida Stress kanday paydo bo‘ladi

Stress va kasalliklar xakida Psixologiya

Stress va kasalliklar 

Stress va kasalliklar xakida: Agar Stress mushaklarda zo‘riqish ortishi, ko‘p ter ajralishi, nafas bo‘g‘ilishi yoki bezovtalik kabi noxush hissiyotlar bilangina cheklanib qolganda, bu odamlar kayfiyatiga salbiy ta’sir qilardi, xolos. Afsuski, surunkali Stresslar ko‘plab kasalliklar rivojlanishiga ham olib keladi. Stress va kasalliklarning o‘zaro aloqasiga son-sanoqsiz misollar keltirish mumkin. SHuningdek, turli tan jarohatlariga sabab bo‘lgan voqea-hodisalar jahorat bitib ketgandan keyin ham uzoq vaqt davomida odamlarning psixik va somatik salomatligiga ta’sir qilaverishini ham bilamiz. Bunday voqealarga urush, jismoniy qiynash, yo‘l-transport hodisasi, jinsiy tajovuz va boshqalar kiritiladi. SHunga bog‘liq ravishda shifokorlar o‘z bemorlariga “atrof-muhitga moslashuvchanlik ko‘nikmalarini o‘zlashtirish, imkoniyatlari cheklanganini anglash va o‘zini ruzhan xotirjam sezishi uchun” ko‘maklashish bo‘yicha tavsiyalar bera boshladilar.

Giper- reaktivlik

Stress sizga keskin ta’sir qiladimi? Ko‘pchilik odamlarda Stressor, ya’ni, Stressni chaqiruvchi omillarga standart reaksiya mavjud bo‘lib, sezilarli fiziologik zo‘riqishlar salomatlikka jiddiy ziyon etkazadi. Biz shunday odamlarni giperreaktiv deb ataymiz. Agar darrov o‘zingizni yo‘qotib qo‘ysangiz, serzarda va jonsarak bo‘lsangiz, tez-tez peshob chiqarsangiz; qabziyat, ichburug‘, ko‘ngil aynishi yoki qayt qilishlar odatdagidan ko‘proq kuzatilsa, u holda sizni giperreaktiv deyish mumkin. U holda ehtimol qilinadigan kasalliklarni ilk bosqichlardayoq aniqlash uchun muntazam tibbiy ko‘rikdan o‘tib turishingiz lozim, bu paytda ularni davolash ham oson kechadi.

Psixosomatik kasalliklar

Nima uchun bizga, masalan, shamollashni chaqiruvchi virus yuqib qolganda, har doim ham kasal bo‘lavermaymiz? Demak, shu o‘rinda ohi gufayli tanamizga ta’sir qiladigan xilma-xil kasalliklar haqida so‘z yuritish lozim. Bunday kasalliklar psixosomatik kasalliklar (psycho – ong, soma – tana) deb ataladi. Psixosomatik kasalliklar o‘ylab topilmagan, ular chindan ham mavjud. Qayd qilish lozimki, hozirda “psixosomatik” atamasi o‘rniga ko‘pincha “psixofiziologik” atamasi qo‘llaniladi. Psixosomatik kasalliklar qayd qilinadi, tashxis qo‘yiladi va jismoniy namoyon bo‘ladi. Ularning asosida yotgan psixologik sabablarni aniqlash esa har doim ham oson kechmaydi. Masalan, oddiy shamollash immunitetni pasaytiruvchi ruhiy Stress oqibati yoki shamollashni chaqiruvchi viruslar ta’siri bo‘lishi mumkin. Stress va kasalliklar xakida Ruhiy Stress tufayli shamollash kuzatilganda, bunga muayyan vitaminlar sarflanadi va bu organizmning shamollash viruslarini samarali bartaraf etish imkoniyatini pasaytiradi.

Psixosomatik kasalliklar psixogen yoki somatogen bo‘ladi. Psixogen turga mansub xastaliklar emotsional Stress chaqirgan jismoniy kasalliklarga kiritiladi. Masalan, bronxial astma psixogen psixosomatik kasalliklardan biri sanaladi. Ushbu kasallikda organizmga kasallik qo‘zg‘atuvchi mikroorganizmlar tushishi kuzatilmay, ong fiziologiyani shunday tarzda o‘zgartiradiki, o^ibatda tana kasallanadi. Somatogen psixosomatik kasalliklar ong organizmning ayrim patogen mikroorganizmlarga yoki tabiiy degenerativ jarayonlarga ta’sirchanligini oshirganda yuzaga keladi. Somatogen deb taxmin qilinadigan kasalliklarga misol sifatida saraton va revmatoid artritni aytish mumkin.

Stress va immun tizimi

Ilmiy tadqiqotlarning bu sohasida ruh va vujud o‘rtasidagi o‘zaro aloqaning kimyoviy asoslari, birinchi navbatda – asab va immun tizimi o‘rtasidagi chambarchas aloqa o‘rganiladi. 1980 yilda ruhshunos Robert Ader ilmiy tadqiqotlarning mazkur sohasini psixoneyroimmunologiya deb nomlagan. Bu borada izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilarning butun e’tibori ongning vujudga kasallik

qo‘zg‘atuvchi va davolovchi ta’sirlariga qaratadi. Robert Ornsteyn va Devid Sobel immun tizimi samaradorligining pasayishi va ijtimoiy omil o‘rtasidagi aloqa bo‘yicha ma’lumotlarni umumlashtirib, tadqiqot xulosalarini keltiradi. Unga ko‘ra: og‘ir judolikka uchragan odamlarda immun tizimi funksiyasi keskin susayadi; Stressga uchragan kalamushlarda boshqa kalamushlarga nisbatan saraton o‘simtalari ko‘proq miqdorda rivojlanadi; labga uchuq toshishi, og‘izdagi oddiy gerpes qaytalanishi Stress va odamning kasallikdan hissiy ta’sirlanishi bilan bog‘liq.

Boshqa tomondan, siz o‘z immun tizimingizni kuchaytirishingiz mumkin, bu esa o‘z navbatida, Stress ta’sirini susaytirishga imkon beradi. Miriqib kulgili komediya tomosha qilgan kollej talabalarida, progressiv relaksatsiyani amalda sinab ko‘rgan keksa yoshli odamlarda, ruhan bo‘shashish uchun biologik teskari alotr va vizualizatsiya usullaridan foydalangan odamlarda immunitet sezilarli darajada ortishi qyd qilingan (masalan, killer hujayralarning juda faolligi).

Ismlar Manosi T harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300

Psixikaning jismoniy kasalliklarga ta’sirini isbotlovchi boshqa dalillar ham istalgancha topiladi. Masalan, odamning kayfiyati yomonlashganda, antitelo ajralib chitsish darajasi ancha sekinlashadi. SHunga bog‘liq ravishda tushkun kayfiyatdagi odamlar yot jinsli agentlarga moyilroq bo‘lib qoladi. Turmushi buzilgan ayollarda killer hujayralar (viruslar va o‘simtalarga qarshi kurashuvchi hujayralar) darajasi me’yordan o‘rtacha 40% va bir xil ijtimoiy maqomdagi erli tengdosh ayollarga nisbatan 20% kam bo‘lishi aniqlangan.

Erkaklarning miokard infarkti asoratlaridan xalos bo‘lishi ularning psixikasiga bevosita bog‘li^. Infarktdan so‘ng bemor erkaklar to‘liq sog‘ayib ketish o‘z qo‘lida ekaniga qat’iy ishonganda (masalan, oddiy mash^lar bajarish orqali), ularda asoratlar kam bo‘lgan va nisbatan tez fursatda kardiologiya statsionarini tark etishgan. Aftidan, vaziyatga ta’sir qilishga qodirligini his etish odamlardagi ojizlik hissini kamaytiradi. SHuningdek, miokard infarkti takrorlanishiga yo‘l qo‘ymaslikda his-tuyg‘ular ham muhim o‘rin tutishi aniqlangan. Ayrim mutaxassislarning fikricha, har bir kasallikda Stress ta’sirini u yoki bu darajada kuzatish mumkin.

SHunday qilib, psixosomatik kasallik psixika va organizmga ta’sir qiladi. Bu ruhiy holat bo‘lmay, balki chinakam kasallikdir.

Stress gipertoniya, insul’t, yurakning ishemik kasalligi, yara, migren’, mushaklar zo‘riqishi tufayli bosh ogriqlari, saraton, allergiyalar, astma, isitma, revmatoid artrit va bel ogrigi kabi kasalliklar bilan birga kechadi.

Stress arterial qon bosimi va qon zardobida xolesterin miqdorini oshirgani uchun, ilmiy tadqiqotlar natijasida uning gipertoniya, insult yurak ishemik kasalligi bilan aloqasi aniqlangani ajablanarli emas. Stress paytida T-limfotsitlar miqdorining kamayib ketishi tufayli immun tizimi samaradorligi ham susayadi.

Natijada allergiya reaksiyalari, astma xurujlari va hatto saraton ehtimoli ham ancha ortadi.

Stress mushak zo‘riqishini va mushaklar immobilizatsiyasini kuchaytiradi. Bu hodisa esa bosh, bel, bo‘yin va elkada og‘riqlar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Ijobiy va salbiy oqibat

Несомненно, очень легко что- то вообразить, когда речь идет о негативных последствиях стресса  . Например: понедельник, заваленный бумагами стол, непрекращающиеся телефонные звонки, нервные коллеги, обед, отложенный из-за того, что начальник потребовал поскорее закончить работу, как бы не волновался, вдруг теща или тесть хочет посетить и так далее.

Такие дни более или менее знакомы всем нам. Но если такие стрессовые ситуации приобретут хронический характер, это может привести к повышенному давлению, язве желудка и даже к сердечному приступу.

Но, с другой стороны, иногда мы начинаем работать лучше и эффективнее только под определенным давлением. В этом случае все наши органы чувств стимулируются и готовы к работе. Хотя такой умеренный стресс нельзя назвать полностью безопасным с точки зрения здоровья, он полезен с точки зрения эффективности работы и творчества.

Таким образом, стресс, то есть напряжение, состояние готовности, «атака», в ряде случаев является благом.

дали и считается положительным. О стрессе и болезнях Ученые обнаружили, что то, насколько быстро и сильно стресс влияет на каждого человека, также зависит от целей, которые он или она поставили перед собой. Например, человеку, стремящемуся быть лучше всех, Стресс и напряжение приносят больше вреда, чем человеку, принимающему все как должное.

Когда жизнь требует борьбы

Чувствуете ли вы давление в сложных и трудных ситуациях или рассматриваете вызов как возможность доказать, чего вы действительно заслуживаете, в конечном итоге это будет решающим фактором. В зависимости от того, как вы ответите на этот вопрос в «стрессовой ситуации», вы либо произнесете старый этический кодекс, либо мобилизуете свой внутренний потенциал для поиска новых путей и решений.

Именно такие ситуации требуют больших усилий с вашей стороны, учат вас быть гибкими и побуждают к разработке других стратегий. Но если вы продолжите полагаться на помощь старых стратегий в решении новых проблем, преодолении новой напряженности, то вы ограничите свои возможности. Вскоре вы снова почувствуете усталость и беспомощность, т.е. начнется состояние Стресс.

Чем раньше вы решите ответить на невзгоды и упорно преодолевать радости жизни, тем стабильнее будут ваше здоровье и трудоспособность. Чем больше вас вдохновляет такая уверенность в собственных силах, тем меньше вы начинаете думать о предъявлении напрасных требований к себе. Несомненно, что методы борьбы со стрессом, описанные в этой книге, также важны. С ними вы всегда сможете узнать, действительно ли то, что вы делаете или к чему стремитесь, необходимо или нет для вашего внутреннего спокойствия и духовного благополучия.

Если вы хотите использовать эту книгу для интенсивной работы, то рекомендуем вам вести дневник, в котором вы будете отслеживать свои результаты. Когда вы записываете важные вещи в свой дневник, они становятся реальностью, поддерживая вашу энергию и побуждая к решимости достичь своих целей. Запись записывает ваши мысли, теория имеет практическую силу и поэтому ее легче применять на практике.

Rate article
Add a comment